Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi, Kartan, Hela världen

Skapad 2021-01-07 09:33 i Nygårdsskolan Linköping
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Varför bor vi i Sverige? Hur ser det ut i de olika delarna av landet? Vad kan kartan berätta för oss? Hur läser man en karta? Sverige är en del av världen. Vad heter de olika världsdelarna? Vilket land skulle jag vilja lära mig mer om?

Innehåll

Förmågor

Du ska få utveckla din förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

* Du ska få utveckla din förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Syfte

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav

Se nedan

Undervisningens innehåll

Här bor vi

* Du ska fundera på varför vi bor där vi bor

* Du ska intervjua någon du känner som har flyttat. Du ska bland annat ta reda på varför personen bestämde sig för att flytta.

* Du ska bekanta dig med Sveriges karta, hur det ser ut i olika delar av landet.

Kartan

* Du ska lära dig grunderna i att läsa och tolka kartor

Hela världen

* Du ska undersöka världskartan

* Du ska undersöka ett land i världen och skriva om det

Material att använda till denna pedagogiska planering finns på Nygårdsskolans drive:

Begreppskarta till Här bor vi

Begreppskarta till Kartan

Begreppskarta till Hela världen

Faktatext Sverige

Sexfältare Ett land

Öppna länken nedan:

https://drive.google.com/drive/folders/1gk0gpAhtEf5JGDA_aMR4iuOXiOnZjMIV

Bedömning

1. Du ska redovisa din intervju

2. Du ska kunna förklara var stad, skog, landsbygd, fjäll och kust passar in på Sverigekartan.

3. Du ska kunna berätta vilka de flesta av världsdelarna heter. Vilken som är störst och minst. Du ska kunna berätta vilka de fyra väderstrecken är.

4. Du ska med hjälp av en "sexfältare" skriva en faktatext om ett land som du har valt att läsa mer om.

Elevinflytande

Du får välja det land du vill veta mer om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: