Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt förskoleklass

Skapad 2021-01-07 09:17 i Nygårdsskolan Linköping
Planering för läsprojekt i förskoleklass med föräldrasamverkan
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer samarbeta med skolbiblioteket. Du kommer få lyssna till en sagobok i Polyglutt tillsammans med dina föräldrar. Vi kommer också arbeta med boken i klassrummet. Du kommer få redovisa den i slutet av veckan i grupp, antingen i klassrummet eller i skolbiblioteket.

Innehåll

Förmågor att utveckla 

 • Samtala & tala 
 • Lyssna aktivt 
 • Tolka bild och text
 • Återberätta text

 

Centralt innehåll och kunskapskrav 

(se nedan)

 

Undervisningsinnehåll

 • Du kommer att få lära dig använda polyglutt i klassrummet. 
 • Du ska använda polyglutt hemma ihop med dina föräldrar. 
 • Du kommer få lära dig berättelsens struktur: karaktär, problem och lösning
 • Du kommer få analysera en egen saga och återberätta den utifrån berättelsestrukturen
 • Du kommer att få rita en bild till din saga 

 

Begrepp 

 • Karaktär
 • Problem
 • Lösning
 • Saga

 

Bedömning 

Du ska vara delaktig i bedömning

Du ska kunna använda viktiga ämnesbegrepp i samtal 

Muntlig delaktighet

Du ska kunna redovisa dina kunskaper muntligt 

Du ska kunna återberätta en saga med hjälp av bilder 

 

Elevinflytande 

Du får välja mellan fem sagor vilken du vill arbeta med

 

Utvärdering 

I expertgrupper kommer du få berätta om din saga och redovisa din bild 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: