👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete och integritet

Skapad 2021-01-07 09:19 i Knalleborgs förskola Ekerö
Förskola
Östra: Skapa ett gott samarbetsklimat i barngruppen.

Innehåll

Målområde:

Normer och värden

 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

Förståelse för att alla har olika kompetenser 

Allas olika kompetenser är viktiga

Alla barn har rätt att känna sig trygga på förskolan 

Alla barn har rätt till sin integritet

 

Mål:

Att skapa ett gott samarbetsklimat där barnen tar hänsyn till varandras behov och kompetenser.

 

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):

Förståelse för att alla har olika kompetenser och att alla är viktiga och kan bidra. Att vi kan hjälpa varandra, både be om hjälp och erbjuda att hjälpa.

Att ta hänsyn till kompisarna i leken.

Att respektera kompisarnas rätt till integritet.

 

Barnens intressen/kunnande/erfarenheter:  

Barnen visar intresse för samspel i många olika sammanhang och konstellationer.

Barnen visar att de vill vara ifred.

 

Aktivitetsplan:

Samtal

Samarbetsaktiviteter

Gruppstärkande lekar

Uppmuntra samarbete i vardagssituationer

 

Lärandemiljö:

Vi kommer använda oss av Kompisböckerna, Djuren på Djuris (URplay) 

Vi kommer arbeta i halvgrupp och i mindre konstellationer.

 

Utvärdering (Vad ska utvärderas? Hur och när ska utvärderingen genomföras?):

Utvärdering sker kontinuerligt på avdelningsreflektionen samt i terminsutvärderingen i juni 2021

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18