Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Läsförståelse

Skapad 2021-01-07 09:23 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vad ska du lära dig? Repetera och öva lässtrategier för att sedan lära oss att använda dem när vi läser olika slags texter.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Lässtrategier och hur du ska använda dem när du läser olika slags texter

 

Varför ska du lära dig det?

För att förstå en text bättre och kunna läsa vad som står mellan raderna. 

 

Hur ska du lära dig det?

Genom att öva/träna på lässtrategier teoretiskt och sedan praktiskt använda våra kunskaper när vi läser en text. 

 

Vilket material kommer du använda?

VI kommer bland annat att arbeta med Studi, Zick Zack och mellan raderna

 

Hur ska området bedömas?

- Genom lästester

- Lektioner

 

Hur ska återkoppling ges?

- Muntligt löpande under kursen

- Matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Matris Läsförståelse

Läsa

Behöver öva mer
Godkänd nivå
Över godkänd nivå
Läsförståelse som testar förmågan att förstå en text budskap och testar förståelsen genom frågor om texten på, mellan och bortom raderna.
Jag behöver öva mer på lässtrategier som gör att jag kan visa förståelse för textens innehåll.
Jag svarar rätt på frågor som står "på raderna" och visar viss förståelse för frågor "mellan raderna" där svaren inte står direkt i texten.
Jag svarar rätt på frågor "mellan raderna" och har stor förståelse för textens budskap och kan även svara på frågor "bortom raderna" då jag som läsare gör kopplingar utanför texten.
Förmågan att sammanfatta en text innehåll.
Jag behöver öva mer på att se vilka delar i en text som är viktiga för att kunna sammanfatta. Ex. skriver jag av hela eller större delen av texten när jag gör en sammanfattning.
Jag kan göra enkla kronologiska sammanfattningar om delar från textens innehåll. Ex. tar jag ut några viktiga delar men har inte med delar som är viktiga för att få fram textens fulla budskap. Jag skriver delvis med egna ord.
Jag kan göra utvecklade kronologiska sammanfattningar utifrån hela textens innehåll och budskap. Ex. tar jag ut flera viktiga delar som utgör textens budskap samt gör beskrivningar med egna ord och tolkningar.
Förmågan att läsa med flyt
Jag behöver öva på att läsa med flyt. Ex. Jag läser texter men ljudar ord som är svåra/okända för mig.
Jag läser texter med flyt. Ex. Jag stakar mig eller ljudar fram svåra/okända ord ibland.
Jag läser texter med gott flyt. Ex. Även svåra/okända ord kan jag uttala direkt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: