Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else Lärken Guld

Skapad 2021-01-07 09:27 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
Syftet med Rör-Else är att barnen under februari månad ska få möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga samt att få känna rörelseglädje och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vi vill på Lärken Guld arbeta med att främja barns rörelseglädje och uppmuntra lusten till att vara fysiska. Vi tror på vikten av aktiva och fysiska barn och pedagoger och tänker att det ger bra förutsättningar för att lära oss nya saker.

I Läroplanen står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

…motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

…förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Syftet med undervisningen är främst att uppmuntra barngruppen och varje individ till att känna en lust och glädje över att få röra på sig och vara fysiskt aktiv. Vi tror att ovanstående mål kommer kunna ge en bra förutsättning för att nå vårt syfte. Vi värnar om att arbeta i smågrupper och undervisningen kommer ske i form av att barnen får ett meddelande/uppdrag av Rör-Else där de blir utmanade i att möta dans, sång, musik och rörelseaktiviteter, t.ex. i vårt Rör-Elserum. Undervisningen kommer att bedrivas både inomhus och utomhus. Förskolläraren planerar undervisningen individuellt och tillsammans i arbetslaget. Alla ansvarar för att den genomförs och dokumenteras. Målet är att alla barn ska ha varit delaktiga i aktiviteter som uppmuntrar och främjar till rörelseglädje. Vi vill dessutom att alla barn ska få en uppfattning om sin kropp och vilka sätt den är kapabel till att röra sig på, t.ex. hoppa, krypa, dansa, göra kullerbyttor m.m. 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: