Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas kart- och namngeografi - ett arbetsområde i geografi

Skapad 2021-01-07 09:32 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Du kommer under veckorna 2 - 7 att arbeta med Europas kart- och namngeografi. Till din hjälp har du Gleerups digitala läromedel och olika webbsidor på Internet samt gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner. Vi kommer också att följa med Esmé, Holger och Mortensen på deras spännande resa genom Europa i jakten på ett magiskt timglas med vilket man kan resa i tid och rum. Seriens åtta (8) avsnitt går att se på UR-Play eller SLI. Du ska skriva en kort resebroschyr om ett land i Europa i vilken du lyfter fram kort information om landet samt några intressanta resmål och sevärdheter. Du väljer själv vilket land du ska arbeta med. Under arbetsområdet ska du dessutom genomföra ett skriftligt prov där du visar vad du kan om Europas kart- och namngeografi. En detaljerad planering över arbetsgången kommer att finnas tillgänglig i Classroom - "SO08B" //Fredrik

Innehåll

Metod

Du kommer under veckorna 2 - 7 att arbeta med Europas kart- och namngeografi. Till din hjälp har du Gleerups digitala läromedel och olika webbsidor på Internet samt gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner. Vi kommer också att följa med Esmé, Holger och Mortensen på deras spännande resa genom Europa i jakten på ett magiskt timglas med vilket man kan resa i tid och rum. Seriens åtta (8) avsnitt går att se på UR-Play eller SLI.

 

Du ska skriva en kort resebroschyr om ett land i Europa i vilken du lyfter fram kort information om landet samt några intressanta resmål och sevärdheter. Du väljer själv vilket land du ska arbeta med. Under arbetsområdet ska du dessutom genomföra ett skriftligt prov där du visar vad du kan om Europas kart- och namngeografi.

 

En detaljerad planering över arbetsgången kommer att finnas tillgänglig i Classroom - "SO08B"

 

 

//Fredrik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Sammanfattande matris över Kunskapskrav i Geografi år 6

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för årskurs 6.
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att bedöma:
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Har bedömts under innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Förmåga att bedöma:
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Har bedömts under innevarande termin.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Förmåga att bedöma:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Har bedömts under innevarande termin.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att bedöma:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Har bedömts under innevarande termin.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Förmåga att bedöma:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Har bedömts under innevarande termin.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geo-grafiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att bedöma:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Har bedömts under innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Förmåga att bedöma:
värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Har bedömts under innevarande termin.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Förmåga att bedöma:
värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Har bedömts under innevarande termin.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: