Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI - vatten och luft

Skapad 2021-01-07 09:59 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Kemi
Vi lär oss om vattenmolekyler, ytspänning och vattnets kretslopp. Är is lättare än vatten? Hur fungerar vattenverket och reningsverket? Vad består luften av?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att

- lära nya begrepp inom ämnet kemi.

- genomföra enkla undersökningar i kemi.

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att göra ett förtest, för att se vilka kunskaper du redan har om ämnet och för att se vad vi behöver arbeta vidare med.

Du kommer att få visa dina kunskaper på olika sätt:

- vara aktiv i samtal och diskussioner

- använda de ord och begrepp som vi arbetar med

- göra skriftliga uppgifter under arbetets gång. 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med läromedlet Puls NO åk 4.

Vi kommer att:

- samtala och diskutera

- läsa faktatexter 

- titta på filmer

- göra undersökningar och observationer

- arbeta med begrepp på olika sätt 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: