Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 9

Skapad 2021-01-07 10:05 i Solskiftesskolan Österåker
Programmering
Grundskola 7 – 9 Teknik

Innehåll

PLANERING

Ämne: Teknik

Årskurs: 9

Vårtermin 2021

 

Varför ska du lära dig det här?

Eftersom hela samhället börjar kretsa mer och mer runt tekniken så behövs det en större förståelse för att kunna använda sig

av tekniken runt om oss. Så som datorer, bilar, mobiler osv. Och för att få ett bättre perspektiv så behöver vi veta hur allt fungerar på en lite mer detaljerad nivå.

 

Exempelvis:

Om vi märker att våran ljusstyrka på mobilen förändras när vi ligger i sängen och det är mörkt och när vi är ute en solig dag. Varför är det så? Hur kan vi manipulera detta till våran fördel? Och hur kan vi felsöka ifall den skulle vara trasig.

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

Under detta avsnitt kommer du lära dig om hur elektricitet fungerar, vanliga komponenter och vad dom gör.

Du kommer också få lära dig att programmera!

 •  

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

De läromedel vi kommer att använda oss av är främst praktiska genomgångar men också en så kallad micro:bit. Vi kommer att

programmera på hemsidan https://makecode.microbit.org/ . Om du skulle missa något eller vill uppleva genomgången igen så kommer

det finnas videor och liknande på classroom.

 

Vecka 2: Välkomna! Vi går igenom planeringen.

 

Vecka 3-4: Vi pratar om styrning och kommunikation.

 

Vecka 5-6: Vi går igenom vad ström är och olika komponenter som används.

 

 

Vecka 7 : Hur funkar micro:bit?

 

Vecka 8-11: Programmera och skapa i micro:bit. OBS.LOV V.9

 

Vecka 12-16 : Du ska göra din egna konstruktion. OBS. LOV V.14

 

Vecka 17 : Redovisning

 

Vecka 18-20 : Individuella uppgifter.

 

 

Bedömning

Vad kommer att användas vid bedömning? Ditt arbete med konstruktionen, din
dokumentation (rapport med skisser och ritningar), din redovisning och
eventuella inlämningsuppgifter.
 
Planeringen är preliminär och kan ändras i efterhand i och med pandemin.
 
Kontakt: Felix.marlid@osteraker.se

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: