Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2021-01-07 10:27 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Hur ser det ut i naturen på vintern? Hur klarar sig djuren ute när det är kallt? Varför blir det vinter? Och hur kan det komma sig att snön faller neråt? Dessa frågor kommer du snart att kunna svara på.

Innehåll

Bedömning:
- du läser och svarar på frågor

- du skriver en faktatext om ett djur på vintern

Tidsplan / Lektionsplanering:
v. 2-5

1. Djuren på vintern, NO-boken s 54-57 läs och svara på frågor, film Hur djuren klarar vintern https://trelleborg.skolfilm.se/film/6702ac9aa6 

2. Vem har varit här? NO-boken s 58-60 läs och svara på frågor.

3. Skriv en egen faktatext om ett av de djur vi läst om. Välj mellan räv, älg, skogshare, åkersork. Vi tittat på enkla näringskedjor.

4. Vinterlek NO-boken s 62-63, tyngdkraft film https://trelleborg.skolfilm.se/film/215385  låg- och hög friktion film https://trelleborg.skolfilm.se/film/215386 

Språkmål:
- kunna skriva faktatext med bild som förtydligar texten

Digitala aktiviteter
- filmer och bildstöd 

- skriva på dator

SSA mål:
Finns det något jobb som man bara kan ha på vintern? T ex köra plogbil, skidlärare och andra säsongsarbetare i fjällen.

Begreppslista:
stannfågel

flyttfågel

tyngdkraft

låg, hög friktion

näringskedja

spillning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Vinter

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Bedömning
 • Sv   3
 • NO   3
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan berätta några saker som händer i naturen på vintern.
Du kan berätta flera saker som händer i naturen på vintern.
Ny aspekt
 • NO   3
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan ge något exempel på vad tyngdkraft innebär.
Du kan ge flera exempel på vad tyngdkraft innebär.
Ny aspekt
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva en enkel faktatext på dator.
Du kan skriva en faktatext på dator.
Ny aspekt
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du använder punkt och stor bokstav flera gånger. Du kan stava rätt till vanligt förekommande ljudenliga ord.
Du använder punkt och stor bokstav på ett korrekt sätt i hela din text. Du stavar rätt till de flesta orden i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: