Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skattletarnas pedagogiska planering vt 2021 Matematik/Språk och kommunikation

Skapad 2021-01-07 10:43 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Skattletarnas pedagogiska planering för Vt 2021 Matematik/Språk och kommunikation

Innehåll

Planering vt 2021

Mål (Lpfö)

 

Matematik:”Förståelse för rum tid och form, grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta.” 

Språk och kommunikation: ”Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.” 

Naturvetenskap och teknik: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Frågeställning utifrån strävansmålen:

Matematik/Språk och kommunikation: Hur reflekterar barnen över det matematiska begreppet tid?

 

Kriterier för strävansmålet: Vi vill att barnen ska utveckla och få en större förståelse för tidsuppfattning. 

Nuläge:  Vi har uppmärksammat att barnen visar intresse för tid, födelsedagar, klockan, antal, siffror, datum, veckodagar, månader och andra matematiska begrepp. Vi har också reflekterat över att barnen uppskattar att ha inflytande över aktiviteterna i undervisningen, och att få stå i "centrum" genom att få visa upp och presentera det vi har gjort eller ska göra i undervisningen. 

Barnen har delade erfarenheter och kunskaper kring begreppet tid då det ofta uppstår diskussioner och delade meningar. De funderar och har mycket frågor kring exempelvis när de ska gå hem, vilken tid vi äter mellanmål, eller vilken tid de blir hämtade. Barnen har även ett fortsatt behov av att lyssna in varandra och att respektera varandras uppfattningar.  

 

 

  

Metoder för att nå målet: 

Vi kommer arbeta i vår undervisningsgrupp ”Skattletarna” tisdag-torsdag 9:00-11:00. Vi kommer arbeta med projektet ”Vårt Svedala”. Vi kommer hela tiden ta tillvara på barnens intresse och behov och låta barnen visa vägen. 

Vi kommer till stor del undervisa i två fasta grupper (Oden-Tor) men även i helgrupp. Vi kommer att använda oss av barnintervjuer 1-1 och ibland kommer barnen få arbeta och samarbeta i mindre grupper.  

Vi kommer låta barnen ha inflytande över innehållet i undervisningen tex. våra utedagar, vår dokumentation, och val av metod. Barnen kommer även få stå i centrum då de kommer få mandat och redovisa för varandra om till exempel dagen, eller en speciell händelse/aktivitet.  Vi kommer ha en fast rutin i början av våra undervisningstillfällen där vi kommer att beröra begreppet tid såsom, månad, veckodag, årstid och att gå igenom dagen med bildstöd och TAKK.

 

Beroende på vilken undervisningsmetod man väljer

Poststruktuell ingång:

Vi kommer arbeta transdisciplinärt lärande med flera strävansmål utifrån Lpfö som ”möter” varandra. Vi kommer arbeta utifrån barnens intresse deras erfarenheter och behovet av att utvecklas kring vårt samhälle, inflytande, lek och rörelse. 

När vi arbetar Rhizomatiskt så vet vi inte riktigt i vilken riktning det bär av, det är oförutsägbart och växer i alla riktningar, genom att ta till vara på barnens intresse så styrs lärandet där efter. 

Vi kommer arbeta  aktivt med  tre av de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Vi kommer aktivt variera undervisningen utifrån barnens erfarenheter, intresse och behov. Vi kommer variera materialet, metoder, tekniker och redskap som vi använder i undervisningen för att möta barnens olikheter.  

 Mönster görs synliga - Vi har en tydlig struktur över veckans undervisnings tillfällen som upprepas varje vecka. Vi kommer ha en röd tråd genom vårt projekt och utefter våra utvalda strävansmål. Vi kommer arbeta aktivt med reflektionsstunder där vi är lyhörda på barnens upplevelser.

 

Barn behöver stöttas och utmanas -  Vi kommer arbeta delvis i helgrupp men också i mindre grupper för att möta alla barn på deras nivå utifrån intresse och behov.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: