Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B

Skapad 2021-01-07 10:48 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 5 Matematik
I Favorit matematik 5b kommer vi att arbeta med följande arbetsområden i matematik: - tal i bråkform, decimalform och procentform - procent, statistik och sannolikhet - mätning och proportionalitet - area, likformighet och skala

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och kunskaper om matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Målet med undervisningen i matematik är att du ges möjlighet att utveckla följande förmågor:

- Begreppsförmåga

- Metodförmåga

- Problemlösningsförmåga

- Resonemangsförmåga

- Kommunikationsförmåga

Så här arbetar vi:

Vi kommer att ha elevaktiva genomgångar och repeterar våra kunskaper tillsammans, ofta med hjälp av våra miniwhiteboards. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5 B men också arbeta med matte på andra sätt t ex med LURBRA vid problemlösningsuppgifter. Efter varje avslutat arbetsområde gör vi utvärdering för att se vad du har lärt dig (diagnos).

Vi arbetar utifrån bokens olika arbetsområden inom matematiken:

Kapitel 1 Bråk, decimal och stora tal

Kapitel 2 Procent, statistik och sannolikhet

Kapitel 3 Mätning

Kapitel 4 Area, likformighet och skala

Matriser

Ma
Favorit matematik 5B

1. Bråk, decimaltal och stora tal

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt. Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt samt bedömer rimligheten i ett resultat. #De fyra räknesätten och bråk # De fyra räknesätten och decimaltal #De fyra räknesätten och stora tal
Begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang. Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp som procent, decimaltal och bråk. # Bråk, decimaltal och stora tal
Metoder
Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och skriftlig räknemetod med: # bråk # decimaltal # stora tal # omvandlar mellan bråkform, decimalform och procentform
Resonemang
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer matematiska resonemang. Motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med: # de fyra räknesätten # bråk, decimaltal och stora tal
Kommunikation
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt. Beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med: # de fyra räknesätten # bråk, decimaltal och stora tal

2. Procent, statistik och sannolikhet

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt. Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt samt bedömer rimligheten i ett resultat. # Procent # Statistik # Sannolikhet
Begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang. Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp som procent, decimaltal och bråk. # Procent # Tabell och diagram # typvärde, median och medelvärde #sannolikhet, chans och risk
Metoder
Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och skriftlig räknemetod med: # omvandlar mellan bråkform, decimalform och procentform # sammanställer information i tabeller, ritar och avläser diagram samt tolkar och besvarar frågor utifrån diagram # beräknar medelvärde, typvärde och median # kan jämföra och bedöma vilken sannolikhet som är störst
Resonemang
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer matematiska resonemang. Motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med: # procent, statistik och sannolikhet
Kommunikation
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt. Beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med: #procent, statistik och stora tal

3. Mätning och proportionalitet

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt. Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt samt bedömer rimligheten i ett resultat. # mätning och proportionalitet
Begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang. Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp som procent, decimaltal och bråk. # vanlig prefix: kilo, hekto, deci, centi och milli # meter # gram # liter # timmar, minuter, sekunder # äldre måttenheter # proportionalitet
Metoder
Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och skriftlig räknemetod med: # Omvandlar vanliga enheter i längd, vikt och volym
Resonemang
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer matematiska resonemang. Motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med: # mätning och proportionalitet
Kommunikation
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt. Beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med: # mätning och proportionalitet

4. Area, likformighet och skala

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt. Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt samt bedömer rimligheten i ett resultat. # area # likformighet # skala
Begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang. Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp som procent, decimaltal och bråk. # proportionalitet # area # likformighet, skala, förstoring och förminskning
Resonemang
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer matematiska resonemang. Motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med: # area, likformighet och skala
Kommunikation
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt. Beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med: # area, likformighet och skala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: