Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta Lärken Guld

Skapad 2021-01-07 10:54 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
Under mars månad vill vi med hjälp av Alfa-Beta inspirera och motivera våra barn till att upptäcka språket och på ett lekfullt sätt utmana dem till att använda nya ord och uttryck.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vi vill på Lärken Guld med hjälp av Alfa-Beta undervisa i språk och kommunikation och på så vis uppmuntra barnen, både i grupp och på individnivå, att fokusera på hur vi kommunicerar och talar med varandra. Hur viktigt det är att hålla en positiv ton och låta alla få bli hörda.

Som det står i läroplanen tror även vi att språk, lärande och identitetsutveckling står nära i relation till varandra. Därför är vårt syfte att lägga stor vikt vid att uppmuntra barnens språkutveckling genom kommunikation på olika vis. Barnen kommer erbjudas olika planerade och spontana aktiviteter utifrån en stimulerande och inspirerande miljö. Vi strävar även efter att barnen ska få möta olika språk i verksamheten.

I läroplanen står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

…ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften…

…intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap…

Vi kommer att försöka uppnå dessa mål genom att t.ex. läsa böcker, sjunga sånger, ha samlingar med teater m.m.

Vi värnar om att arbeta i smågrupper men kommer även att ha undervisning i form av samling i helgrupp. Undervisningen kommer att bedrivas både inomhus och utomhus. Förskolläraren planerar undervisningen individuellt och tillsammans i arbetslaget. Alla ansvarar för att den genomförs och dokumenteras.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: