Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Frihetstiden och Sverige under 1800-talet åk 6

Skapad 2021-01-07 11:19 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Arbetsområdet pågår mellan v. 4-12. Vi kommer att läsa i läroboken, på ne.se samt genomföra uppgifter på individ- och gruppnivå.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Frihetstiden (år 1718-1792)
 • Sverige under början av 1800-talet

Hur ska vi arbeta?

 • Läsning i läroboken PULS
 • Föreläsning till ppt
 • Samtal i helklass och grupp
 • Lektionsuppgifter enskilt och i grupp.

Vad ska du lära dig?

 • Grundläggande fakta: Ostindiska kompaniet, fattiga och sjuka, potatisen, Gustav III, maskeradbalen, Gustav IV Adolf, Bernadotte, befolkningsökning, folkskola, hattarna och mössorna, allmän rösträtt.
 • Jämföra samhällsstrukturer mellan frihetstiden och nu.
 • Undersöka orsaker och konsekvenser till historiska händelser som påverkade frihetstiden. 
 • Se samband och kopplingar från forntiden fram till 1800-talet. 
 • Levnadsvillkor för vuxna och barn under frihetstiden och tidigt 1800-tal.
 • Hur demokratin växte fram i Sverige. 
 • Kunna tolka något historiskt källmaterial. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

pest, missväxt, skörd, invånare, upptäcktsresa, vetenskapsman, riksdag, enväldig, hantverkare, köpmän, borgare, kompani, export, import, siden, porslin, adelsmän, tjänstefolk, självägande, representant, arrendera, malm, smed, försörja, församling, upplyst, reform, tortyr, tryckfrihet, regeringstid, maskeradbal, bödeln, union, folkmängd, vaccin, svält, kolera

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Lektionsuppgifter
 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Frihetstiden och tidig industrialism i Sverige

Behöver utvecklas
E
C
A
Kunskaper i historia
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Orsaker och följder av samhällets förändring
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt..
Orsaker och följer av kulturmöten
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Historiens påverkan på nutiden
Du kan diskutera hur förändringar inom politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: