Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 6

Skapad 2021-01-07 11:40 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Teknik

Innehåll

PLANERING

Ämne:Teknik

Årskurs: 6

Vårtermin 2021

Varför ska vi lära oss om Material och Hållfasthet?

Hela vårat samhälle är uppbyggt på ett hållfast sett. Och vi behöver veta varför och med vilka tekniker och material vi använder till att göra det så hållfast. 

Exempel: Detta kommer också att lägga en grund för de mer tekniska utbildningar som finns senare på gymnasiet och högskolor. Men dom utbildningarna tar vi senare i livet. 

 Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

I detta avsnitt kommer vi lära oss om hållfasthet och olika material.

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Vi kommer att använda oss utan genomgångar, praktiska uppgifter, olika böcker och Ne.se.

Om man skulle missa eller glömma vad vi har pratat om så kommer det finnas material på classroom.

Vecka: 2-3 Välkomna! Utmaning om Hållbarhet.

Vecka: 4-5 Genomgång om hållfasthet och material. 

Vecka: 6-15 Vi fortsätter med hållfasthet och material. OBS V.9 OCH V.14 LOV

Vecka: 16-17 Presentation om den praktiska uppgiften.

Vecka: 18-19 Övning inför testet

Vecka 20 Test

 

Hur ska du examineras? 

Dina lektionsuppgifter bedöms via aktivt deltagande i diskussioner/avslutande prov/uppgifter etc.

 

Planeringen är preliminär och kan komma att ändras i och med pandemin.

 

 

 

Kontakt: Felix.marlid@osteraker.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: