Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2021-01-07 11:41 i Margretelundsskolan Österåker
Grundskola 5 Religionskunskap
Vilka religioner finns runtom i världen? Hur tror man och vad tror man på? Vilka heliga platser, ritualer, högtider och levnadsregler har de olika religionerna? Vilka skillnader och likheter finns bland världsreligionerna? Det här och mycket mer kommer vi att lära oss då vi arbetar med religion.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss om de fem världsreligionerna är och vilka likheter och skillnader de har.

Vi ska lära oss om religionernas heliga platser, skrifter, högtider, ritualer och levnadsregler.

Vi ska lära oss vad etik och moral är och vad det kan innebära att göra gott.

 

Hur ska vi göra det?

* Föreläsningar och genomgångar.

* Läsa texter i vårt läromedel och göra uppgifter.

* Titta på undervisningsfilmer.

* Grupp- och klassdiskussioner.

 

Hur kan jag visa vad jag lärt mig?

* Var aktiv på lektionerna, räck upp handen. Ställ frågor och svara på frågor.

* Delta i diskussioner och berätta om dina tankar.

* Skrivuppgifter, redovisningar och prov.

 

Bedömning:

1. Jag kan namnet på de fem världsreligionerna.

2. Jag vet vilka heliga platser, ritualer, traditioner och levnadsregler de olika religionerna har.

3. Jag kan förklara hur kristendomen har påverkat livet i Sverige idag.

4. Jag kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och om vad det kan vara att göra gott.

5. Jag vet var och hur jag kan söka information om religiösa frågor. 

6. Jag kan avgöra vilken information och vilka källor som är användbara och säkra.

7. Jag kan förklara likheter och skillnader mellan de olika religionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: