Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2021-01-07 11:41 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Vikingatiden är spännande och ni kan redan en hel del om hur människorna levde på den tiden. Nu ska ni få lära er ännu mer och vi ska ge oss ut i både böckernas och filmernas värld, men också ge oss ut i vår närmiljö för att få ännu mer kunskap.

Innehåll

Syfte

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Centralt innehåll

 • Hi 4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi 4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi 4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re 4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re 4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Undervisning

Vi kommer att:
- lära oss hur vikingarnas liv kunde se ut (boende, mat, arbete, fritid).
- lära oss om vikingarnas resor.
- göra jämförelser (se likheter och skillnader) mellan vikingatiden och nutiden utifrån olika områden (t.ex. boende, mat, resor).
- lära oss om vikingarnas religion (asatron) och hur den påverkade deras sätt att leva.
- lära oss om varför vikingatiden slutade.
- lära oss om Sveriges första stad, Birka. 
- lära oss vilka spår från vikingatiden som vi kan se idag.
- läsa enskilt och tillsammans i läroboken "Upptäck Historia".
- titta på filmer.
- diskutera i grupp och helklass.

- du ska, tillsammans med några andra klasskompisar, få fördjupa dig i en av asagudarna och därefter presentera detta för resten av klassen. 

Jag bedömer din förmåga att:
historia
- ha kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under vikingatiden.
- föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av vikingarnas resor.
- jämföra (se likheter/skillnader) hur det var att leva på vikingatiden med hur vi lever idag.
- visa på spår av vikingatiden i vår tid.
- förstå och använda ord som hör till vikingatiden. T.ex. träl, handel, runstenar. 

religion
- beskriva den fornskandinaviska religionen (asatron).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: