👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen - förr och nu

Skapad 2021-01-07 12:31 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Hur kan en familj se ut? Är det skillnad på familjer nu och för 100 år sedan? Vad händer när familjen förändras? Hur använder en familj sina pengar?

Innehåll

Bedömning:
Du skriver en berättelse/presentation om en påhittad familj.

Du visar i ett Venn-diagram vilka skillnader och likheter du kan se mellan familjeliv nu och förr.

Tidsplan / Lektionsplanering:
v 5-9

1. Olika familjekonstellationer, SO-boken s 22-23 läsa och samtala, skriv en berättelse om en påhittad familj

2. För 100 år sedan, SO-boken s 24-25, film https://vimeo.com/113476917 , Venndiagram i par (använd Mirakel för inspo)

3. Familjen förändras SO-boken s 26-27, film https://trelleborg.skolfilm.se/film/1be3c705a9 frågor

4. Familjens pengar SO-boken s 28-29, veckopeng, 2 stapeldiagram: Hur får du pengar? Vad köper du för din veckopeng/dina pengar?

 

 

Språkmål:
Kunna skriva en berättelse med personbeskrivningar.

Digitala aktiviteter
film, bildstöd

SSA mål:
Hur får familjen sina pengar? Tjänar man olika mycket pengar beroende på yrke?

Begreppslista:
skilsmässa

studera

arbeta

förr

veckopeng

månadspeng

kort

kontanter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Familjen - förr och nu

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan berätta om en likhet, en skillnad och en gemensam sak gällande familjelivet förr och nu.
Du kan berätta om flera likheter, skillnader och gemensamma saker gällande familjelivet förr och nu.
Ny aspekt
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du deltar i samtal och svarar på skriftliga frågeställningar.
Du deltar i aktivt i samtal och svarar utförligt på skriftliga frågeställningar.
Ny aspekt
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan berätta om ett sätt att betala. Du kan bedöma hur mycket det är rimligt att några vanliga varor kan kosta.
Du kan berätta om två olika sätt att betala. Du kan bedöma hur mycket det är rimligt att några vanliga varor kan kosta.
Ny aspekt
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan skriva med läslig handstil.
Du kan skriva med tydlig handstil.
Ny aspekt
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du skriver en berättelse med i stort sett fungerande inledning, handling och avslutning.
Du skriver en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.