Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Tidningar

Skapad 2021-01-07 12:05 i Hedens skola Öckerö
Genom att arbeta med tidningens uppbyggnad och med olika tidningtexter ska eleven utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Grundskola 4 Bild Svenska
Vi ska under början av vårterminen arbeta med tidningar. Du ska få lära dig hur en tidning är uppbyggd, lära dig ord och begrepp som har med tidningar att göra samt utveckla din förmåga att skriva olika typer av tidningstexter, det vill säga uttrycka dig på olika sätt beroende på vilken sorts text du skriver. Du ska tillsammans med dina klasskompisar göra en gemensam klasstidning.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa tidningar och diskutera både form och innehåll. Vi kommer att läsa flera olika slags dagstidningar, både traditionella som Göteborgs-Posten, men också tidningar utgivna för barn såsom SVD Junior och Mini-bladet.

Vi kommer att skriva olika typer av tidningstexter, ex reportage, artikel, notis, insändare och reklam. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som ex rubrik, ingress och brödtext. Du kommer, tillsammans med dina klasskompisar, ingå i någon redaktion och skapa en skoltidning för skolans alla elever.

Vi kommer även koppla temat till våra bildlektioner, där vi kommer att granska och diskutera nyhetsbilder, vad de vill säga, samt relevanta ord och begrepp mm. Ni kommer även få träna på bildframställning där ni kommer att få bildsätta de olika tidningstexterna ni skriver, och använda bilden på ett sätt så att det förstärker det som du har skrivit.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva olika slags texter (reportage, artikel, notis, insändare och reklam). Jag kommer att bedöma innehållet och strukturen i dina texter. Jag kommer även att bedöma stavningen, användandet av rätt skiljetecken och språkriktigheten i dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: