Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-01-07 12:09 i Växsjö Byskola - Grundskola Växsjö Byskola
Instruerande text
Grundskola 6 Svenska
Nu ska vi jobba med instruerande texter! Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Vi ska lära oss hur instruerande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Du ska lära dig hur instruerande texter är uppbyggda.
 • Du ska öva på att läsa instruktioner.
 • Du ska lära dig att planera och skriva instruktioner. 
 • Du ska lära dig att ge och ta emot kamratrespons för att utvecklas i det egna skrivandet/producerandet.

Varför ska du lära dig det här?

För att:

 • du ska utveckla förmågan att ta till dig innehållet i olika typer av texter
 • du ska utveckla förmågan att skriva instruerande texter
 • du ska utveckla förmågan att formulera dig i både tal och skrift
 • du ska utveckla förmågan att både ge och ta emot respons

Hur ska vi göra?

 • Läsa instruerande texter och lyssna på instruktioner. Då lär vi oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga särdrag.
 • Vi skriver en egen instruerande text om en valfri lek eller ett spel som vi tycker om att spela. 
 • Vi läser en klasskompis instruerande text och ger förslag på förbättringar och ger beröm för textens styrkor. 
 • Vi tar emot respons från en klasskompis och bearbetar den egna texten utifrån responsen. 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att:

 • Planera och skriva instruerande text(er) som du får respons på.
 • Ge tydlig respons på en klasskompis text.

Det här ska du kunna: 

 • Veta hur en instruerande text är uppbyggd och visa detta i samtal och i eget skrivande.
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
 • Skriva och organisera en instruerande text.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.
 • Veta vad infinitiv och imperativ är.

Viktiga begrepp

rubrik, struktur, introduktion, instruktion, beskrivande verb, infinitiv, imperativ, kronologisk ordning, tidsord

 

Dessa klipp ska vi titta på:

Vad är instruerande text?

https://www.youtube.com/watch?v=6ZeX9CgwBSI
https://www.youtube.com/watch?v=GEBytWHBY5o (film med exempel på olika instruerande texter)

Hur känner du igen en instruerande text?

https://www.youtube.com/watch?v=iSBOVyf1baY&t=332s

Två sätt att skriva instruktioner på

https://www.youtube.com/watch?v=6amHfxYaT3s

 

 

Uppgifter

 • Skriv instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva instruerande text åk 4-6

E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller innehåll. * textens syfte utvecklas något genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Relativt tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår relativt tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas relativt tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex punktform, steg, numrering.
Relativt väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Viss språklig variation: * Ordvalet uppvisar viss variation. * texten riktar sig till läsaren genom ansatser till användning av uppmaningsform. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak fungerande.
Förhållandevis god språklig variation: * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom relativt tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
God språklig variation: * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: