Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Teknik Hållbar utveckling

Skapad 2021-01-07 12:06 i Ängens förskola Hörby
Förskola
Vårterminen 2021 kommer fokusen i undervisningen att omhandla olika element inom Naturvetenskap, Teknik och Hållbar utveckling (NTH).

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:
Varför gör vi det?

Syftet med undervisningen är att barnen ska få undersöka naturvetenskapliga processor, pröva på tekniker i olika sammanhang, undersöka och samtala kring hållbart utveckling för utveckla på deras kompetenser samt förståelse kring dessa.

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

För att uppnå vår syfte kommer undervisningen att innehålla olika praktiskateoretiska och undersökande moment.

Vi kommer använda litteratur (båda digitala och analoga böcker), projektor och lärplatta för ökat kunnande.

Vi kommer att undersöka genom tex. experimenten och lek.

Vi dokumenterar kontinuerligt och reflekterar över undervisningen, och gör den tillgänglig på avdelningen för att ge möjlighet till möten, samtal och reflektioner barnen emellan.

Vi synliggör barnens utveckling och lärande med  lärloggar.

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: