Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik år 7

Skapad 2021-01-07 12:20 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Svenska

Innehåll

V. 2-4år 7, Grammatik 

 

Vad? 

Inom detta område arbetar vi med grammatik – ordklasserna substantiv, adjektiv, verb och pronomen. 

 

Hur?

Motiverande genomgång av vad grammatik är, hur språket är uppbyggt och varför vi behöver kunskaper inom grammatik. 

 

Exempel på inledning av lektionen: Börja berätta om något (kanske dagens lektion) eller läs en text där du lägger in återkommande grammatiska ”misstag” och invänta elevernas respons. Utgå sedan från elevernas tankar kring det du just gjort, deras tidigare erfarenheter av grammatik och kom på så sätt in på grammatikens betydelse och detta moment.  

 

Gå igenom vad eleverna ska få möjlighet att träna på/lära sig inom detta moment. 

 

Gå igenom planeringen. 

 

Arbeta med/repetera/befästa ordklasser (beroende på förkunskaper): 

 

Kort genomgång om varför vi bör känna till ordklasserna och dess funktion. 

 

  1. Substantiv – Arbeta i par. Lyssna på en låt när du tilldelat eleverna låttexten. Be eleverna skriva ner alla substantiv de hör/ser. Hur många substantiv kunde de hitta? 

  1. Adjektiv - Dela in klassen i två grupper – den ena är den positiva gruppen, den andra den negativa. Ge eleverna i uppgift att beskriva t.ex. skolgården, klassrummet, idrottssalen, en litterär person, ett tv-program eller något aktuellt ämne. Ena gruppen beskriver med positiva adjektiv och den andra med negativa. De ska inte överdriva alltför mycket. Läs upp och diskutera. 

  1. Verb – Arbeta i par. Byta tempus i en tilldelad text. Diskutera skillnaden. 

 

  1. Låt eleverna göra en ordklassutställning. Dela in klassen i grupper, varje grupp tilldelas en ordklass (andra än ovan). Varje grupp samlar ord till ”sin” ordklass ur tidningar. Ställ ut de insamlade orden på ett visuellt sätt, samla dem runt en definition av ordklassen. Eleverna kan lägga till bilder som visar de olika orden. 

 

 

Gå igenom vad vi har arbetat med och varför samt sammanfatta vad eleverna tycker att de har lärt sig. 

 

Avslut med utvärdering av undervisningen genom elevenkät: Forms.  

 

 

 

Vad bedöms?  

Utförande av lektionsuppgifter och diskussioner i helklass. 

 

Vilka kunskapskrav ingår?  

Eleven kan skriva olika slags texter med … språklig variation, … textbindning samt… fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.  

 

Dessutom kan eleven ge  omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett … fungerande sätt. 

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med … underbyggda argument på ett sätt som … för samtalen och diskussionerna framåt.  

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: