👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk.4 - VT-21: Argumenterande text

Skapad 2021-01-07 12:38 i Kärna skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här området kommer vi att arbeta med argumenterande texter. Vi kommer både att läsa och träna på att skriva egna argumenterande texter.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig känna igen en argumenterande text, veta hur den är uppbyggd samt skriva en egen argumenterande text. 

Hur kommer du att få arbeta?

Du kommer att få läsa argumenterande texter gemensamt i klassen och enskilt. Till texterna kommer du att få jobba med ord och frågor, både innan och efter läsningen. Du kommer att få träna på att redovisa det du har läst, både muntligt och skriftligt.

Du kommer också att få träna på argumenterande texters språkliga drag och struktur genom att göra uppgifter i boken ZickZack och ifrån andra material.

Till sist kommer du att få träna på att skriva egna argumenterande texter.

Hur ska du visa dina kunskaper?

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att skriva en argumenterande text i presens, med styckeindelning och där du använder flera argument. Detta kommer du att få visa genom att skriva flera olika texter. 

Du kommer också att bli bedömd på hur du deltar i diskussioner kring texter, genom att t.ex. ställa frågor till eller kommentera innehållet. Jag kommer även titta på hur väl du svarar på frågor till texterna, hur väl du motiverar och kopplar dina svar till texten. Detta kommer du att kunna visa under lektioner när vi arbetar med läsförståelse.

Matriser

Sv
Svenska åk.4 - VT-20: Argumenterande text

Inte tillräckliga kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Innehåll - inledning
Skriver inte en tydlig åsikt eller tar inte ställning i inledningen.
Skriver en inledning med en personlig åsikt: "jag tycker...".
Skriver en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar en åsikt.
Innehåll - argument
Presenterar otydliga eller svaga argument.
Presenterar några argument för sin åsikt.
Presenterar argument och använder detaljer för att underbygga (stödja) argumenten.
Innehåll - avslutning
Saknar avslutning.
Har en enkel avslutning eller sammanfattning.
Sammanfattar med det viktigaste i de argument du presenterat i texten.
Struktur
Använder inte styckeindelning.
Använder till viss del styckeindelning.
Använder styckeindelning korrekt.
Språk - bindeord
Använder inte bindeord.
Använder enkla bindeordför att inleda och förklara/förtydliga argumenten, t.ex. för det första, sen, men, för att ...
Använder mera komplexa bindeord som t.ex. vidare, ytterligare, på grund av, inledningsvis...
Språk - ordval
Har t.ex. ofullständiga meningar.
Använder ett enkelt språk t.ex. korta enkla meningar och meningar som liknar varandra.
Använder ett varierat språk t.ex. längre meningar med variation i ordvalet.
Språkregler
Har stavfel som förstör förståelsen.
Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Få stavfel.
Språkregler
Använder inte stor/liten bokstav och punkt i varje mening.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med säkerhet.