Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmedelskunskap utifrån Hälsa, Ekonomi och Miljö

Skapad 2021-01-07 12:45 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
"Vi hade lika gärna kunnat äta foderpellets" säger matforskaren Rickard Tellström. Det skulle ge oss tillräckligt med näring för att överleva. I nästa mening beskriver han att "vi skulle inte stå ut". Det skulle helt enkelt bli för tråkigt. Vi väljer vad vi ska äta utifrån olika perspektiv och det får också konsekvenser för vår hälsa, vår ekonomi och det påverka miljön såväl i vår närhet som globalt.

Innehåll

Tidsperiod:

v. 2-11

Vad ska du lära dig under den här perioden?

Du ska få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen av livsmedel får för din hälsa, din ekonom samt vår gemensamma miljö.

Du ska få möjligheter att utveckla din förmåga att planera och tillaga mat med utgångspunkt från olika livsmedel. Livsmedelskunskap innebär att du kommer lära dig mer om vad olika livsmedel innehåller för olika näringsämnen och vilka funktioner de har i kroppen. 

Beroende på ålder, kön, fysisk aktivitet, allergier osv så behöver kosten anpassas vilket du kommer lära dig mer om under detta arbetsområde. 

Maten är en stor del att ett hushålls kostnader och du kommer bli mer medveten om vad maten kostar och hur man kan anpassa för att sänka kostnaden. Kan det vara värt att köpa det dyrare alternativet ibland, varför isåfall? 

Vi kan göra många anpassningar i valet av livsmedel för att minska den negativa påverkan på miljön. Detta kommer du att lära dig mer om. 

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Undervisningen bygger på praktiskt arbete med matlagning i kombination med genomgångar, gruppdiskussioner samt skriftliga och muntliga uppgifter. Under lektionerna kommer vi fokusera på en livsmedelsgrupp per tillfälle oh lära oss mer om dess näringsinnehåll, prisnivå samt miljöpåverkan. Vi kommer även att tillaga en måltid med det aktuella livsmedlet som grund.

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Till stor del sker utvärdering och bedömning av de praktiska momenten löpande under lektionernas gång. Bedömning av kunskapsutveckling kring hållbarhet och hemmets påverkan på miljön kommer även att ske vid ett muntligt gruppseminarium.

Veckoplanering:

v. 3 Städning: hygien och miljö - hur städar man hygiensikt och effektivt?

v. 4 Workshop Mat och Miljö

v. 5 Livsmedel utifrån HEM: Kyckling - Indisk kycklinggryta

v. 6 Livsmedel utifrån HEM: Kött och chark - grekiska köttbullar med klyftpotatis

v. 7 Livsmedel utifrån HEM: Ägg - Bondomelett

v. 8 Livsmedel utifrån HEM: Fisk - Thailax eller Lax med fetaosttäcke

v. 10 Livsmedel utifrån HEM: Spannmål (mjöl, gryn, frön), nötter - Matbröd

v. 11Examination 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9

Matriser

Hkk
Livsmedelskunskap åk 8

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Din förmåga att
Planera och tillaga måltider
Jag behöver hjälp av min lärare eller kamrat för att kunna planera och tillaga måltider.
Jag kan planera, organisera och tillaga måltider. Jag försöker lösa uppgifterna själv med hjälp av lärobok och arbetskamrater. Ibland behöver jag lite hjälp med att tänka kring planering och tidsåtgång.
Jag arbetar helt självständigt med olika typer av planering och matlagning. Jag har bra organisation och tidsplanering.
Din förmåga att
Välja och använda redskap.
Jag är osäker på vilka redskap jag ska använda när och hur jag skall använda olika redskap/utrustning.
Jag väljer oftast rätt och använder oftast redskap/utrustning på ett lämpligt sätt.
Jag väljer alltid rätt och använder alltid redskap/utrustning på ett lämpligt sätt.
Din förmåga att
Välja och använda livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Jag kan med visst stöd välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Jag behöver lite stöd av min lärare att välja rätt metod och följa recept och instruktioner.
Jag kan välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Jag försöker klara mig själv och tar hjälp av lärobok och kompisar innan jag frågar om hjälp.
Jag visar säker i valet av livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Jag jobbar självständigt och behöver inte stöd för att lösa problemen som uppstår.
Anpassningar utifrån individuella behov
Anpassning av livsmedel utifrån enskilda behov som tex allergier, sjukdom, olika energibehov osv.
Jag behöver stöd i valet av livsmedel när anpassningar behöver göras utifrån enskilda behov.
Jag kan delvis anpassa valet av livsmedel när anpassningar behöver göras utifrån enskilda behov.
Jag visar säkerhet i valet av livsmedel när anpassningar behöver göras utifrån enskilda behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: