Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Was isst du gern?

Skapad 2021-01-07 12:46 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du ska lära dig fraser som används vid restaurangbesök. Du ska göra en meny och lära dig ord på olika maträtter. Du ska tillsammans med andra elever framföra en sketch som utspelas på en restaurang.

Innehåll

Was isst du gern?                                                                                 Pedagogisk planering tyska år 7 vecka 2-6

Konkretisering av mål

Du ska göra en meny. Du ska tillsammans med andra elever framföra en sketch som utspelas på en restaurang. Du ska under provform skriva en dialog som utspelas på en restaurang. 

 

Arbete

Vi kommer att arbeta med texterna Im RestaurantDas schmeckt och Im Eiscafé samt de övningar i övningsboken som hör till texterna. Du kommer att lära dig och öva de ord och fraser du behöver för att kunna beställa mat och dryck på restaurang. Vi kommer också att repetera släktord. 

Redovisning

Arbetet redovisas i tre delar; genom att göra en meny, spela upp en restaurangsketch och skriva en dialog som utspelas på en restaurang. Dialogen ska vara cirka 80-120 ord. Dialogen skrivs onsdag 10 februari

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att uttrycka dig med flyt, sammanhang och variation. Jag kommer också att lyssna till vilka ord du använder och ditt uttal. Även din förmåga att använda språkliga strategier kommer att bedömas. 

Matriser

M2
Skriva på tyska

Bedömning skriva

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Det du skriver består endast av korta meningar/påståenden.
Det du skriver består oftast av korta meningar/påståenden, men du försöker ibland utveckla ditt resonemang. Din text är i någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du skriver ofta längre meningar och berättar med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du har med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du skriver inte gärna på tyska och ibland använder du svenska ord.
Du skriver på ett enkelt sätt då det krävs enkel och direkt information. Du kan i viss mån lösa språkliga problem.
Du är engagerad, tar ansvar och visar god vilja att skriva. Du kan lösa flera språkliga problem.
Du uttrycker dig på ett säkert sätt. Du använder dig av strategier som för textens innehåll framåt på ett konstruktivt sätt.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk. Du skriver bara enstaka ord eller inte alls på tyska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt och tydliggör orsaks- och följdförhållanden. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i din text.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla strukturer.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.
Du har tillgång till en bred repertoar av ord och uttryck.
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: