Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social hållbarhet - öva Lekstyrka ( ped.pl. Myran)

Skapad 2021-01-07 13:02 i Knalleborgs förskola Ekerö
Förskola
Att främja social hållbarhet genom leken Pedagogisk planering

Innehåll

 

Begreppet lekstyrka är lånat från Margareta Öhmans ”Att värna barns lekstyrka” ( 2019)

Med ett begrepp som lekstyrka betonas att lekandet och lekfullheten är något barn lever, äger och odlar just genom att vara lekande... Att bli och vara lekande fordrar lekerfarenhet samtidigt som det ger lekerfarenheter.”  ( Öhman 2019 s,133 )

 

Målområde:
Normer och Värden, Omsorg, utveckling och lärande

Att skapa förutsättningar för att varje barn ska utveckla sina sociala förmågor och lekkompetenser, men också att värna sin integritet.

 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

ge alla barn lekerfarenheter och därigenom lägga grunden för social hållbarhet och på lång sikt demokratins grunder, att på ett tidigt stadie lära sig, förhandla, påverka, leva sig in i varandras tänk..Empati, fantasi och kreativitet.. 


Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande ( Lpfö 18, s.8)

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):

- Framgångsrika strategier för att ta sig in och ut ur leken 
- att kunna dela fokus mot något gemensamt tex när vi bygga tillsammans, när vi rullar till varandra, när vi härmar i dansen, i motorikbanan, när vi väntar på lunchen och börjar trumma tillsammans att det blir gemensamt och positivt... formulera om...

- Turtagning

- att härma och imitera varandra

- hur säger jag nej om jag inte vill vara med ..

- att öva förmågan läsa av och tolka andras känslor

- att förstå att man är lekbar, att förstå en inbjudan...

- hur kan jag ta mig in i leken och förhandla om föremål 

Genom att bejaka barnens härmningar och när de imiterar varandra att det kan vara en ingång till att komma in i leken att iaktta och göra likadant...

 

Barnens intressen/kunnande/erfarenheter:

intressen- att göra lika, härma och imitera varandra är roligt det är så vi samspelar! Tittut lekar, kurragömma, björnen sover, gubben ni lådan 
Kunnande- att använda stopphanden när man inte vill känner de flesta till, men turtagning övar vi på samt hur vi kan förhandla och turas om. Får jag låna..

Aktivitetsplan:

-Hur startar vi upp? Vi har gjort en nystart av likabehandlingarbetet Efter julledigheten där vi fokuserat på Max napp, vi kommer att fortsätta med boksamtal utifrån likabehandling samt att fokusera på pedagog guidad lek där vi övar på samspel enligt ovan beskrivet.

Genom små lekgrupper - På onsdagar när hela gruppen är inne, tre små grupper använda väljtavlan  för att tydliggöra vad vi ska göra och med vilken pedagog, men vi delar upp barnen. Men detta ska genomsyra hela vardagen och i alla aktiviteter ska förhållningssättet förmedlas.... att vara Lekande förebilder säga Ja

-Vilka aktiviteter ska genomföras?

leka kurragömma, låna ek fantasirum, bygga tillsammans i my byggdel, djurhörnan leka hRma klä ut oss rörelse..

 

 

Lärandemiljö:

- Behöver vi förändra eller lägga till i miljön, anv väljtavlan än mer i tydliggörande syft

- Vilket material ska vi använda,?

- Hur ska vi organisera barngruppen?
Små grupper med där vi bjuder in till lek och tillför beroende på barnens instressen och för att leken ska ”leva vidare”. Vi ska vara närvarande i leken,visa på konkret sätt hur man gör ta barnens perspektiv, bjuda in- fånga upp- ryckas med men också backa  ( gå in och ut i leken..)..Att ta ngns boll är ett sätt att ta sig in i leken även om det inte är framgångsrikt, hur kan man göra...

 

 

Utvärdering (Vad ska utvärderas? Hur och när ska utvärderingen genomföras?):

vad - processen hur de olika förmågorna utvecklas..klimatet i gruppen. 
hur och när- Under reflektionerna veckovis och under utvärderingsveckor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: