Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2021-01-07 13:03 i Britsarvsskolan Falun
Pedagogisk planering för området geometri i årskurs 9
Grundskola 9 Matematik
Tidigare år har vi räknat area och volym på former och kroppar. 9:ans geometri handlar symmetri, likformighet, kvadrattal, kvadratrot samt den välkända Pythagoras sats.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda och analysera matematiska begrepp.
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter.
  • föra och följa matematiska resonemang.
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna:

  • beskriva och förstå egenskaper hos symmetriska objekt
  • använda likformighet för att lösa matematiska problem
  • förstå och använda samband mellan längdskala, areaskala, och volymskala.
  • genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
  • undersöka giltigheten i och lösa problem med Pytagoras sats

Begrepp

Aktuella begrepp inom arbetsområdet är:

Spegling, symmetri, rotationssymmetri, likformighet, längdskala, areaskala, volymskala, kvadratrot, Pythagoras sats, katet och hypotenusa

Bedömning

Bedömning sker vid skriftligt prov.

Matriser

Ma
Bedömning

Insats krävs
Godtagbara Kunskaper
Goda Kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Eleven har...kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i...sammanhang på ett...fungerande sätt.
..grundläggande... välkända...i huvudsak...
..goda...bekanta...relativt väl...
....mycket goda... nya...väl fungerande...
Metod
Eleven kan välja och använda ... matematiska metoder med..anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med.. resultat.
...i huvudsak fungerande.. viss.. tillfredsställande...
...ändamålsenliga... relativt god.. gott
..ändamålsenliga och effektiva...god... mycket gott...
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till syfte och sammanhang.
...i huvudsak...viss...
...ändamålsenligt...förhållandevis god...
...ändamålsenligt och effektivt....god....
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: