👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2021-01-07 13:11 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
Under februari kommer vi arbeta kring Rör-Else. Denna lärvän representerar vikten av att värna om sin kropp, mat och hälsa, sin motoriska utveckling och lust att röra på kroppen!

Innehåll

Under februari kommer vi fokusera på arbetet kring kroppen och dess utveckling. Vi vill utmana barnen att utforska och våga prova nya utmaningar. Till exempel att vi går på utflykter där vi kan öva vår motorik genom att klättra, springa, balansera m.m. Detta kan även göras både i innemiljön och i till exempel Rör-Else rummet. 

Mini-röris är en motionsform som vi kommer använda oss utav - speciellt Bamse som vi har märkt är väldigt lockande för barnen. Vi pedagoger deltar i aktiviteterna som hjälp och stöd vid övningarna. 

Vi anser att det är otroligt viktigt att värna om sitt kroppsliga mående och vill därför uppmärksamma olika motionsformer/övningar/utmaningar som barnen mår bra av. Även de som inte riktigt lärt sig gå än ska kunna vara med i allt vi gör och vi anpassar aktiviteterna till barnens nivå. 

Vad gäller mat försöker vi uppmuntra till en varierad kost som serveras av köket och vi har "smarta val" i vardagen. Till exempel att vi inte äter sötsaker m.m. med barnen, och varierar det vi erbjuder vid till exempel mellanmålen. 

Undervisningen sker ofta i det spontana, det är oftast på barnens bevåg, men denna period ska vi försöka uppmärksamma det ännu mer och erbjuda mer sätt att röra sig på. Till exempel att vi delar upp barnen i grupper, där vissa går på utflykt och andra gör rörelse-aktiviteter hemma, eller går till Rör-Else rummet m.m. Detta är någonting vi gör för barnen, där det finns kopplingar till att barn som rör på sig mer i tidig ålder brukar ofta fortsätta med det när de växer upp. 

Pedagogerna i arbetslaget delar på ansvaret att styra aktiviteter och komma på idéer. Vi delar på uppdragen att planera, genomföra och dokumentera på Unikum i form av lärloggar. 

  • Mini-röris en gång i veckan
  • Vi ska utnyttja vår tid i rörelserummet (måndagar) så mycket som vi kan
  • Gå på utflykt minst 3 gånger, även om vi delar upp gruppen

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18