Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else Skogen Grön Vt-21

Skapad 2021-01-07 13:15 i Dibber Valpebo Dibber Sverige AB
Förskola
Rör-Else är en av våra sju lärvänner. Vårt syfte är att öka barnens medvetenhet om hur de utvecklar sin egen motorik och koordinationsförmåga. Poängtera vikten av en god hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Syfte och mål:

Vi vill skapa en medvetenhet hos barnen om vikten av att ta hand om sin fysiska kropp. Att leka och lära med hjälp av rörelse. Balansen mellan fysisk aktivitet, vila och mat. Att kroppen är viktig och att vi med rörelse kan/vill skapa glädje.  

 • Barnen ska få möjlighet att använda sig av, och bli medveten om fin -och grovmotorik. 
 • Barnen ska få möjlighet att leka och lära med rörelse
 • Barnen ska få möjlighet till återhämtning
 • Att avdelningens aktiviteter ska grunda sig i glädje hos barnen, det ska vara roligt och meningsfullt, barnen ska vara tillfreds med de aktiviteter vi gör och erbjuder. 
 • – motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • – får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • – erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila
 • – ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga

 

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vi tar tillvara på bussverksamheten som gör det möjligt att besöka platser där vi kan använda hela vår kropp, utmanar barnen i olika terränger, leker samarbetslekar, använda kroppen för att bygga/konstruera. Dansa och utöva koordinationsaktiviteter tillsammans. Vi tar tillvara på barnens intressen och formar verksamheten utifrån det. Vi utforskar olika fysiska aktiviteter, ser skillnader och likheter och pratar/upplever hur rörelse påverkar kroppen. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas när barnen är i behov av rörelse. Genom spontana och planerade undervisningstillfällen där fokus ligger på rörelseaktiviteter både inom -och utomhus. Matsituation, samling och vilostunder. 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
  Då vi åker buss reflekterar vi på hemvägen, vi samtalar och barnen får möjlighet att använda sina skriv-och ritböcker. I samlingar lyfter vi vad vi upplevt under dagen och reflekterar över vad vi har gjort och vad vi ska göra. Vi har en tydlig planering där barnen aktivt får vara med och påverka innehållet som grundar sig i våra verksamhetsmål. Via UNIKUM kommer vi dokumentera både den enskilda individen och gruppen i stort. Vi dokumenterar i lärlogg som är kopplad både till grupp och individ. Avdelningens lärlogg finns tillgänglig för barnen så att vi tillsammans kan reflektera över vad vi upplevt/arbetat med. 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Samtliga barn på avdelningen, Skogen Grön

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Samtliga pedagoger på Skogen Grön.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: