Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2021-01-07 13:15 i Backen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Räkne-Reza 2021

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 • Vad ska läras ut?

  kopplingar till läroplanen

  • Lpfö 18
   Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Varför? 

Barnen ska få ta en del utav matematikens grund där vi går igenom grunden för matematik likheter-skillnader, former, längd, avstånd och volym. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? 

  Undervisningen sker genom delade grupper där vi går igenom matematikens grund- högt, lågt, mycket lite m.m.
 •  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
 •  
 • Med hjälp av dokumentationen kommer pedagogen gå igenom med barnen och kollegor vad de gjorde/sa. Vi samtalar kring de som barnen kommer ihåg. Med hjälp av bilder kan barnen minnas vad de gjorde.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen som går på avdelningen Humle är indelade i grupper. Lektionen är anpassad efter barnens ålder, intresse, erfarenheter och kunskaper.

 

 • Av vem? 
  Sarah ansvarar för undervisningen-Räkne-Reza och tillsammans med arbetslaget hjälps vi åt att gå vidare i undervisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: