Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kinesiska modersmål grundskola 1-4 2021 VT

Skapad 2021-01-07 13:21 i Modersmålsenheten GR Linköping
Pedagogisk planering 2021 VT för elever som läser kinesiska som modersmål från åk 1-4. Denna planering gäller två olika grupper.
Grundskola 1 – 4 Modersmål
Pedagogisk planering 2021 VT för elever som läser kinesiska som modersmål från åk 1-4. Denna planering gäller två olika grupper.

Innehåll

Lärandemål 

Grupp 1 (flerspråkig familj)

-Att uttala rätt och kunna ha samtala med andra.

-Att kunna lära sig att hur kan man säga det på kinesiska, till exempel, vatten - 水,äta- 吃饭.

-Att hålla betoning rätt och satsmelodi så att andra förstår. 

-Att kunna läsa och skriva de grundläggande tecken med rätt ordning.

-Att kunna sjunga och förstå kinesiska sånger.

-Att kunna läsa läroboken själv och förstår orden.

-Att kunna samarbeta och hjälpa varandra.

 

Grupp 2 

--Att hålla betoning rätt och satsmelodi så att andra förstår. 

-Att kunna läsa rim och ramsor, enkla berättande och fakta texter samt förstå budskapen i texterna.

-Att kunna läsa och skriva de kinesiska tecken med rätt ordning.

-Att kunna lära sig nya orden gemom Pinyin och titta upp i ordboken.

-Att  kunna svara frågor och ha samtala om texterna /filmerna med varandra samt uttryck sina känslor.

-Att kunna förstå om varför och hur man fira kinesiska traditionella festivaler, till exempel, kinesiska nyåret.  

-Att kunna samarbeta och hjälpa varandra.

 

 

Arbetssätt 

- Vi kommer att fölija de lärobok som heter Hanyu 汉语 och Zhongwen 中文.

- Vi kommer att använda digitala verktyg som är Youtube och andra material på näten.

-Vi kommer att läsa och skriva nya tecken och använda dem för att bygga upp meningar.

- Vi kommer att spela med ordförhör/lek/gåtor med tecken och ord.

-Vi kommmer att titta på kinesiksa film och göra några skapande aktiviteter, till exempel, pappersskärning och målning.

Bedömning 

Grupp 1

- Din förmåga att uttala rätt och kan hålla rätt betoning kommer att bedömas.

-Din förmåga att kan skriva de grundläggande radikal och vet vad de heter kommer att bedömas.

-Dina ordförrådsbyggnad kommer att bedömas.

 

Grupp 2

-När du kan uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 

-När du visar att dina kunskaper i kinesiska traditionell.

-När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp meningar samt skriva enkel text.

 

Tidsplan 

Vecka 2

Planning

Vecka 3 till 6

Fölija de lärobok och spela in elevernas lärande

Vecka 7

Granska och sammanfatta V3 till V6

Vecka 8 till 11 Fölija de lärobok och spela in elevernas lärande

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig i tal
Tala och lyssna
Kan göra sig förstådd på modersmålet
Kan säga enkla meningar
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och sin hobby
Kan återberätta något om sig själv, familjen och sin hobby
Samtala
Tala och lyssna
Använder språket aktivt i vardagen
Deltar aktivt under lektionstid
Kan ställa relevanta frågor
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivåanpassade ämnen
Tolka och förstå
Tala och lyssna
Förstår i stora drag till åldern anpassat talat språk
Lyssnar när andra berättar, lyssnar klart
Kan förstå och följa instruktioner och beskrivningar
Kan förstår enkla media där människor pratar
Uttal och satsmelodi
Tala och lyssna
Kan höra alla ljud i modersmålet
Är medveten om att språkljuden kan uttalas olika på svenska och modersmålet
Är medveten om att modersmålet har en satsmelodi och att ord har betoning på vissa stavelser
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
Fonologisk medvetenhet
Läsa
Känner igen enstaka bokstäver/skrivtecken
Känner igen alla bokstäver i språkets alfabet
Kan koppla skriv-tecknens form till ljudet det representerar eller kan koppla ljudstavningsalfabet till skrivtecken
Kan koppla skriv-teckens form till ljud och göra jämförelser med svenska eller kan läsa ord genom ljudstavningsalfabetet
Ordavkodning
Läsa
Känner igen sitt eget och andra namn
Försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten
Provar på att läsa okända ord på egen hand
Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt
Läsförståelse
Läsa
Kan läsa enkla ord och meningar och pratar och ställer frågor om det lästa
Kan uppfatta den röda tråden i en berättelse
Kan sammanfatta det viktigaste med egna ord eller i bild
Kan läsa och förstå mellan raderna, dvs tolka innehållet i berättelser och fakta texter
Flyt i läsningen
Läsa
Läser vanliga ord med flyt
Läser enkla meningar med flyt
Läser och rättar sig själv
Läser åldersanpassade texter med flyt
Stavning
Skriva
Är medveten om att det finns olika skrivregler på svenska och modersmålet
Kan skriva några riktiga bokstäver
Kan stava enkla ord
Kan skriva enkla ord och meningar på egen hand
Meningsbyggnad och textform
Skriva
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning
Kan använda de enkla skrivreglerna för modersmålet, t ex mellanrum mellan ord och skrivriktning
Använder enkla skiljetecken
Funktionell skrivning
Skriva
Kan skriva olika typer hälsningsfraser med några rader berättande text
Kan skriva korta meddelanden, (t ex reklam tackbrev och dagbok)
Kan planera faktaskrivande och använda stödord eller tankekarta
Kan skriva svar på instuderingsfrågor
Skapande skrivning
Skriva
Kan komplettera en teckning med skriftliga markeringar
Kan återberätta en enkel händelse i skrift
Kan skriva en saga med hjälp av bilder, ord eller text
Kan uttrycka känslor, både egna och andras i skrift, t ex i form av dikter
Intresse för skrivning
Skriva
Vill gärna diktera små berättelser eller historier
Skriver ganska ofta spontant någon gång
Skriver ofta med lust och glädje
Visar stor lust och glädje i skrivandet (t ex skriver länge och intensivt)
Kultur och samhälle
Känner igen lekar och musik där modersmålet talas. Känner till rim, ramsor och gåtor från modersmålet
Kan sjunga sånger där modersmålet talas
Kan något om traditioner och högtider i länder där modersmålet talas
Kommer ihåg och återberättar olika slags berättelser där modersmålet talas. Känner till likheter och skillnader mellan egen och den svenska kulturen. Känner delvis till om geografin där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: