Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Lsär 11, åk 7-9

Skapad 2021-01-07 13:33 i Grundsärskolan Västervång 4-9 Trelleborg
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi arbetar med NO ämnets olika delar:, Mönster och strukturer i naturen, Naturvetenskap i vardagen och Kropp och hälsa. Undervisningen har sin utgångspunkt i naturvetenskapliga begrepp, metoder och arbetssätt.

Innehåll

Syfte:

Öva upp dina färdigheter att:

 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning,
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Konkreta individuella mål:

Dina individuella mål i matematik kan du läsa i kommentarsfältet under matrisen.

 

Undervisning och arbetsmetoder:

 • lärarledda genomgångar 
 • filmer
 • gruppdiskussioner 
 • individuellt arbete
 • experiment
 • fältstudier
 • sorteringar
 • undersökningar
 • tolkning och granskning av information
 

 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • deltaga i samtal och diskussioner
 • ställa frågor
 • deltaga på lektionerna
 • visa dina idéer
 • ta initiativ
 • hjälpa andra
 • samtala
 • visa och berätta hur du använder matematiken

Begrepp

Detta är ett levande dokument och kommer efterhand som arbete fortgår att fyllas på med begrepp i det aktuella arbetsområdet.

 

Tema: Människokroppen

 

Tidsplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider. Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.
  NO  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
  NO  7-9
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Materialutveckling och hur människan har använt och utvecklat nya material genom historien.
  NO  7-9
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  NO  7-9
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och i samhället.
  NO  7-9
 • Kärnkraft, fossila- och förnybara bränslen. Deras betydelse för vår energianvändning i samhället och deras för- och nackdelar när det gäller miljön.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel vattenverk, värmeverk och tillverkningsindustri.
  NO  7-9
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
  NO  7-9
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
  NO  7-9
 • Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.
  NO  7-9
 • Ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Berättelser om naturvetenskapliga upptäckter och framsteg genom tiderna
  NO  7-9
 • Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  NO  7-9

Matriser

NO
Bedömningsmatris, NO, Lsär 11, åk 9

Genomfört arbetsområdet
E
C
A
Jordens, solens & månens rörelser
Eleven kan bidra till resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och medverkar i att beskriva deras betydelse för dag, natt och årstider.
Eleven kan föra enkla resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och beskriver deras betydelse för dag, natt och årstider på ett väl fungerande sätt.
Evolutionsteorin
Eleven medverkar också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin. .
Eleven för också enkla resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också välutvecklade resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin
Vattnets kretslopp
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Miljöfrågor
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om samhällets energikällor och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om samhällets energikällor och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Genomfört arbetsområdet
E
C
A
Människans organ
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Förebyggande hälsovård
Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
Preventivmetoder, identitet & olika relationer
Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Hämta information
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Fältstudier
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: