Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering v. 2-6 kapitel Bråk

Skapad 2021-01-07 13:42 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 7 Matematik
Matteplanering v. 2-6 Vecka 2 Tal 1-19 vecka 3 Tal 20-43 Läxa s. 288 Vecka 4 Tal 44-66 Läxa s.289 Vecka 5 Tal 67-80+Diagnos 4 Vecka 6 Matte Prov 4

Innehåll

AP Bråk åk. 7

 

Syfte: Du ska i ämnet matematik utveckla din förmåga att;

·       Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

·       Använda och analysera matematiska begrepp.

·       Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

·       Föra och följa matematiska uppgifter.

·       Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

·       Centralt innehåll:

·       Centrala metoder för beräkningar med bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 Mål med detta kapitel

·       Veta vad ett bråk och andel är

·       Kunna skriva ett tal i bråkform och blandad förm

·       Beräkna delen av det hela

·       Kunna jämföra bråk och förlänga och förkorta bråk

·       Räkna med tal skrivna i decimalform

·       Kunna addera och subtrahera bråk

·       Kunna uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

 Nya fakta och begrepp:

·       Bråk, andel och förkorta

·       Bråkform, blandad form och decimalform

·       Förkorta, förlänga

 

 

Du kommer att utveckla dina kunskaper genom:

Fakta, räkneuppgifter, problemlösningar och grupparbeten. 

Detta ska bedömas: 

Fakta – dina faktakunskaper

Förståelse – hur väl du förstår sambandet mellan skolämnet och vardagen

Färdighet – hur du använder dina kunskaper i t.ex diskussioner

Förtrogenhet – hur väl du kan se samband och dra egna slutsatser

 

Du bedöms utefter: 

Delaktighet på lektioner, läxor, inlämningar och prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: