Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd å.k. 9: Olika lappar

Skapad 2021-01-07 13:51 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Slöjd
I detta arbetsområde kommer du att göra ett föremål med lappteknik i .

Innehåll

Hur skall vi arbeta?

Arbetsområdet startas med en presentation. Därefter skissar du och gör en liten personlig lapp för hand, med applikation och broderi.

Efter detta ritar du några olika förslag och formger ett mer omfattande föremål på temat lappar med större eller mindre del gjord i lappteknik ( din lilla broderade lapp får gärna vara med i detta arbete också ). Du kan hämta inspiration från källor i och utanför slöjdsalen och du får gärna leta efter något som du kan återanvända i det du tänker göra! Förr i tiden så var lapptäcken ett sätt att använda de helare tygdelarna på kläder som var för slitna att ha på sig.

Du har möjlighet att jobba med olika textila tekniker för att få det uttryck/ den stil du önskar i ditt arbete men också för att få en större utmaning ( någon för dig ny teknik ) och ett mer komplext föremål ( t.ex. genom att förändra en yta på det du sytt genom att sy för hand, med broderi eller ett tryck ). Beskrivning till hur du ska gå tillväga kan du antingen skapa själv eller leta upp eller en kombination av dem båda. 

Du kan använda dig av slöjdlexikon för att hämta inspiration och för att se hur tekniker görs;  www.slojd.nu 

När du framställer ditt föremål för du en relevant dokumentation ( i Google dokument ) med bilder på skisser/ ritning och bilder tagna under framställningen av ditt föremål. Du skriver text i dokumentet med hjälp av frågeställningar kring idéfas och planering samt löpande reflektion under arbetets gång.

I arbetsområdet tränar dig på att använda olika redskap, tekniker och material i textilslöjden. Du utvecklar allt eftersom en större förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap, material ( och dess kombinationsmöjligheter ) samt uttryck vad det gäller funktion och estetik inom detta arbetsområde. 

Du kommer också att lära dig mer om  miljö och hållbar utveckling vad det gäller textilier samt om deras funktion ( för- och nackdelar m.m.)

 

 Vad bedöms?

Du visar din kunskap genom de föremål som görs, både vad det gäller det praktiska arbetet med olika ställningstaganden och genom din dokumentation under alla led - slöjdens arbetsprocesser.

Det krävs att du är delaktig i slöjdarbetets alla delar och i de genomgångar, uppgifter och diskussioner som berör arbetsområdet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stödfrågor för reflektion

Vad / hur har du  gjort?

Hur har det gått?

Vilka problem har du stött på?

Hur bedömer du din egen arbetsinsats?

Har du behövt experimentera dig fram till lösningar?

Finns det moment som du behövt öva på?

Vad är nästa steg?

Har du lärt dig något nytt?

Varför gick det bra/dåligt?

Borde du ha gjort annorlunda?

Vad är viktigt att tänka på för att nå ett bra resultat?

Varför gör du som du gör? (motivera dina val!)

Är det något som du funderar över?

Har du ändrat eller tvingats ändra din idé?
Hur bedömer du slutresultatet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Torpskolan Slöjdmatris Ht 20

OK
Bra
Avancerat
Dokumentation
Här bedöms hur du utvecklar dina idéer och hur du reflekterar över din arbetsprocess Det gäller att använda slöjdtermer och att utveckla sina tankar med exempel och förklaringar.
Du gör enkel skiss, ritning och/eller modell av din idé. Du lägger in bilder och kommenterar dem.
Du gör en tydligare skiss / ritning / modell. Du tar bilder mer kontinuerligt och skriver mer utvecklat.
Du gör en tydligare skiss / korrekt ritning / modell. Du för mer välutvecklade resonemang.
Initiativ / driv
Här bedöms din förmåga att självständigt driva arbetet framåt, hur du klarar att arbeta efter instruktioner men också din förmåga att tillämpa tidigare kunskap i nya situationer.
Du behöver mycket individuell handledning för att komma framåt.
Du arbetar mer självständigt.
Du klarar det mesta av ditt arbete självständigt och finner lösningar även i helt nya situationer
Noggannhet / Skicklighet
Här bedöms hur väl du hanterar olika verktyg och maskiner.
Du arbetar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du utför olika moment på ett enkelt sätt.
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du utför olika moment väl
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Du utför olika moment mycket väl
Komplexitet / Svårighetsgrad
Här bedöms hur välutvecklat ditt föremål är, dvs dess grad av komplexitet, om det är enkelt eller avancerat.
Du har tillverkat ett enkelt föremål.
Du har tillverkat ett utvecklat / delvis avancerat föremål.
Du har tillverkat ett välutvecklat / avancerat föremål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: