Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katarina Södra/ Svenska/ Återberättande texter/ åk 2/lå20-21

Skapad 2021-01-07 13:52 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska
Tema: Återberättande texter. En återberättande text innehåller händelser ordnade i tidsordning.

Innehåll

Detta tema kommer att handla om återberättande texter. Vi kommer att beskriva händelseförlopp och sätta de i tidsordning. Vi kommer att arbeta med tidsuttryck och verb i preteritum.

ARBETSSÄTT

Vi arbetar med läromedlet ZickZack, (Läsrummet kapitel 3 samt Skrivrummet kapitel 3). Vi läser och går igenom olika typer av texter för att konkretisera innebörden av en återberättande text. Du ska tillsammans med klassen och på egen hand planera och skriva en återberättande text.

Vi kommer att arbeta med verb på olika sätt såsom lekar, filmer och övningar.

 

MÅL

Du ska efter detta arbetsområde visa att du kan:

 • skriva en återberättande text .

 • placera utklippta stycken från en text i rätt tidsordning.

 • Förändra verb från presens till imperfekt.

 

BEDÖMNING

 

 

Efter avslutat område ska du ha skrivit en återberättande text där händelserna kommer i kronologisk ordning.

Du ska kunna placera utklippta stycken från en text i rätt tidsordning.

Du ska kunna skriva verb i preteritumformen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: