Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys år 9

Skapad 2021-01-07 13:59 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer arbeta med och lära oss hur man kan analysera en film (den dramaturgiska kurvan, filmspråk). Du får se ett par olika filmer och övningsanalysera dem. Slutuppgiften blir en enskild filmanalys i skriftlig uppsatsform.

Innehåll

Utdrag ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Delar ur det centrala innehållet:

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

-Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

-Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. 

Hur ska du lära dig det?

Undervisningen bygger på genomgång av den dramaturgiska kurvan, filmspråk, t.ex. bildstorlekar och perspektiv och hur man använder dessa för att analysera exempelvis film.

Du får möjlighet att övningsanalysera en kortfilm och en långfilm utifrån den dramaturgiska kurvan.

Arbetet sker både enskilt, i grupp och i helklass.

Hur visar du vad du har lärt dig?

 

Du ser en valfri film på egen hand och gör en enskild filmanalys utifrån den dramaturgiska kurvan. Analysen redovisas skriftligt. Matris publiceras i Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: