👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Intro Unikum på studiedagen

Skapad 2021-01-07 14:01 i Brunna förskola Ekerö
Vad skulle hända om allt vatten försvann?
Förskola
Studiedag kring Unikum, förskolans nya digitala lärplattform

Innehåll

Syfte/Generativ idé: (Varför är just den här kunskapen viktig för människan i världen?)
Systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av verktyget Unikum

Målområde: (Vad ska barnen lära sig, förmå, först?)
Pedagogerna ska få grundkunskaper i hur de gör lärloggar, pedagogiska planeringar och följer upp barnets lärande

Mål/Lpfö:
Se nedan

Barnens intressen kunnande och erfarenheter:
Blandade digitala kunskaper hos pedagogerna

Förståelse: Vad ska barnen förstå efteråt?
Syftet med att dokumentera barnens lärprocesser och hur verktyget ska användas.

Förmågor: Vilka förmågor ska barnen utveckla?
Få adekvata grundkunskaper kring funktioner i Unikum

Pedagogens förhållningssätt:
Visa genom att dela skärm
Finnas för frågor

 

Utvärdering:
(Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

Kriterier: (Vad ska utvärderas?)
Om pedagogerna har fått grundkunskaper

Utvärderingssätt: (Hur (och när) ska utvärderingen genomföras?)
Enkät samt vid avdelningsmöten

Aktivitetsplan:
(Hur ska området påbörjas? Vilka tankar om ev fortsättning har vi?)

Aktiviteter:
Genomgång via teams - visa konkret genom att dela skärm
Uppföljning på reflektioner med arbetslagen

Formativ uppföljning: (Hur följs barens idéer, tankar och hypoteser upp för att påverka fortsatt undervisning?)
Dialog under dragningen - pedagogerna ställer frågor och återkopplar

Lärandemiljö: (Vilken kontext är mest meningsfull? Hur används kontexten? Hur kommer barnen att uppmuntras till att samverka, samarbeta i lärande och lära varandra?)
Under rådande pandemi sker aktiviteten digitalt

 

 

 

Uppgifter

  • Riktade planeringar sker med specifika mål inför aktiviteterna

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18