Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Armeniska språket

Skapad 2021-01-07 14:13 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Armeniska ( հայերեն), är ett indoeuropeiskt språk. Språket talas i Armenien, Turkiet, Iran, Syrien, Libanon, Grekland och i Nagorno-Karabach. Utöver det talas armeniska av den armeniska diasporan som är spridd över hela världen. Språket skrivs med ett eget alfabet.

Innehåll

 Mål

. Du kommer att lära dig 
I vilka länder talas språket
Armeniskans varianter
Vem som uppfann armeniska alfabetet
Betoning
Vokaler och konsonanter
Faktorer om armeniskan

Arbetssätt

Vi kommer att börja med lära känna armeniska alfabetet skriftligt
språk familjen, levande släktingen
hur språket är påverkats av omgivningen och ifall finns det fornspråk
. Titta på en film för att lära känna armeniskans två varianter som är östlig och västlig.
. Vi kommer berätta om uppfinningen 

(armeniska alfabetet)

 )
varför behövdes och vem var uppfinnaren.

Bedömning 

Din förmåga  att lära känna armeniska alfabetet i tal  och skriv.
Lära känna  språkets ursprung och historia.
Lära känna faktorer om armeniskan till exempel antal talare, definitioner, ordspråk 
gamla gängse, sagor och berättelser.
 Nya ord och uttryck på armeniskan som används just nu till exempel pandemi, Covid 19 etc.
 

Tidsplan

Vecka 5

Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Lektion 4

 

. Genomgång

. Visa  en stor variation av bilder om armeniska alfabetet.

. Låta eleverna arbeta själva i par eller ensamma och försöka härma  bokstäverna.

. Dela ut uppgifter som handlar om  att bygga upp ord som ingår 2 , 3 och mer bokstäver genom att  ta hänsyn till bokstavsordningen.

Vecka 6

Lektion 5

Lektion 6 

Lektion 7

Lektion 8

 

Fortsätta jobba med att bygga upp mer avancerande ord med mer bokstäver.

Fortsätta jobba med att bygga upp mer avancerande ord med mer bokstäver.

Kunna gissa och skriva ner namnen på växter, frukter, grönsaker, djur och dessutom vardagliga verb och upplevelser.

Titta på en youtube.

Vecka 7

Lektion 9

Lektion 10

Lektion 11

Lektion 12

 

. Repetition för lektionen 7.

. Aktuellt exempel på användning av orden som vi har redan byggt upp.

.  Repetition för lektionen 2.

. Försöka skriva korta texter  med denna ord som vi hade redan koll på.

Vecka 8

Lektion 13

Lektion 14 

Lektion 15

Lektion 16

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: