Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap år 6

Skapad 2021-01-07 14:05 i Rådmansö skola Norrtälje
En planering för år 6 i Hem- & konsumentkunskap
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Välkomna till Hkk ämnet! Här arbetar vi i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Det vi gör, gör vi med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Frågor vi arbetar med: Hur påverkas vår hälsa och vår miljö av de livsmedel vi köper? Vilka metoder och redskap ska vi använda när vi bakar och när vi lagar mat? Hur kan återvinning i hemmet se ut? Vad kostar maten vi äter? T.ex

Innehåll

Beskrivning

Du ska få utveckla dina kunskaper om mat och måltider.
Du ska få träna din kreativitet och initiativförmåga vid matlagning och skapande av måltider.
Du ska få kunskap om hur dina val i hushållet kan påverka hälsan, miljön och ekonomin.
Du ska få träna på att prata om din process och om ditt resultat.

Förmågor som arbetsområdet övar

   • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
   • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
   • Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • tillaga enkla maträtter och måltider
 • planera och 
 • baka
 • hantera olika livsmedel
 • diska för hand och i maskin
 • använda olika köksredskap och metoder
 • studera individuella behov av energi och näring
 • fördjupa dig i sambandet mellan mat och hälsa
 • titta på vad maten kostar och hur reklamen påverkar oss
 • utvärdera dina val och handlingar, både muntligt och skriftligt

Mål

Du ska kunna planera och tillaga enkla måltider

Du ska kunna hantera metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt.

Du ska kunna berätta om din arbetsprocess och ditt resultat som du fick.

Bedömning

 

 

Vad ska bedömas?

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att planera och tillaga måltider
 • din förmåga att utvärdera din egen arbetsprocess
 • din förmåga att förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • din förmåga att ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
 • din förmåga att hantera redskap och metoder i samband med matlagning och bakning

 

Hur ska det bedömas?

Bedömning sker fortlöpande av mig som lärare och med utgångspunkt i ditt deltagande i det praktiska arbetet, samt utifrån ditt resonemang kring ämnesbegrepp  och resonemang över arbetsprocess och resultat.

Eventuellt ett teoretiskt prov i slutet av terminen..

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  E 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  E 6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap år 6

Hem och konsumentkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Tillaga & genomföra måltid
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Ny aspekt
Använda livsmedel, redskap och metoder
Eleven kan använda metoder, redskap och livsmedel på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda metoder, redskap och livsmedel på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan använda metoder, redskap och livsmedel på ett väl fungerande och säkert sätt.
Ny aspekt
Ge omdömen över arbetsprocessen och resultatet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklande omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Ny aspekt
Resonera om balanserade måltider, t.ex frukosten och mellanmålets delar och tallriksmodellen.
 • Hkk  E 6
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra utvecklande resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra välutvecklande resonemang om varierade och balanserade måltider.
Ny aspekt
Resonera om konsumtion och hushållsekonomi. Jämföra olika varor utifrån miljö och hälsa.
 • Hkk  E 6
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra utvecklande resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra välutvecklande resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Ny aspekt
Förklara skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: