👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön - ett skrivprojekt

Skapad 2021-01-07 14:06 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 6 Svenska
Ön är ett skrivprojekt i fem delar där du får skriva en berättande text. Texten handlar om att bli strandsatt på en ö.

Innehåll

Undervisning:

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Ön". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.

 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • kunna ge respons
 • kunna ta respons och omarbeta din text utifrån det
 • kunna följa en planering för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar mm
 • måla bilder för att illustrera dina texter.
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • följa en beskrivning för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)
 • förbättra din text utifrån respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Berättande text - Ön

Insats krävs
E
C
A
Struktur
Det går att förstå berättelsen. Finns försök till röd tråd med början, mitten och slut.
Tydlig röd tråd med början, mitten och slut. Läsaren förstår vad som händer.
Väldigt tydlig röd tråd med början, mitten och slut. Tydlig och spännande för läsaren.
Stycken
Styckesindelning saknas
Försök till styckesindelning finns
Styckesindelning finns och är oftast korrekt.
Personbeskrivningar
Någon personbeskrivning finns med inre eller yttre personlighetsdrag.
Någon personbeskrivning finns med både inre och yttre personlighetsdrag.
Personbeskrivningar finns med både inre och yttre personlighetsdrag.
Miljöbeskrivningar
Någon miljöbeskrivning finns där författaren använder sig av något sinne.
Miljöbeskrivningar finns där författaren använder sig av flera sinnen.
Miljöbeskrivningar finns där författaren använder sig av alla sinnen som är relevanta.
Handling
Beskriver vad som görs.
Beskriver mer utvecklat vad som görs och hur det ser ut och är.
Beskriver utvecklat vad som görs och hur det ser ut och är.
Gestaltingar
Någon gestaltning.
Fler gestaltningar.
Tempus
Byter tempus flera gånger.
Tempusanvändandet är relativt korrekt.
Tempusanvändandet är korrekt.
Stavning
Finns stavfel men de stör inte.
Relativt få stavfel (samma ord flera gånger eller kanske fler än 10 per sida)
Få stavfel.
Skrivregler
Använder punkt och stor bokstav rätt ofta (Namn och början av mening)
Använder fler skiljetecken rätt ofta. (.,-?!)
Använder skiljetecken rätt nästan jämt.
Språklig variation
Språket är till viss del varierat och enkla sambandsord förekommer.
Språket är till relativt hög grad varierat med flera olika sambandsord och få upprepningar.
Språket är till en hög grad varierat, inga upprepningar och en god variation av sambandsord.

Sv
Svenska åk 6: Skrivprojekt Ön

Insats krävs
E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.