Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP estetisk verksamhet vt 21

Skapad 2021-01-07 14:08 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet

Innehåll

Tidsperiod: Vårterminen 2021

Covid -19 anpassat

 

Syfte:

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • skapa genom bild, musik och slöjd,
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

                                                   (Lgr 11)

Centralt innehåll i årskurs 1–3

Estetisk framställning

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • Färg, form och struktur. Deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • Fotografering och filmande.
 • Rytmik, rim och ramsor.
 • Spel på musik- och rytminstrument.
 • Rollspel, till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Material, redskap och tekniker

 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

Estetisk verksamhet i samhället

 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
 • Bilder som är aktuella för eleven och vilket budskap de förmedlar.
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet estetisk verksamhet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Estetisk framställning

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • Färg, form och struktur. Deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • Fotografering och filmande.
 • Sång- och danslekar.
 • Spel på musik- och rytminstrument.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Rollspel, till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Presentationer och framträdanden, såväl med som utan digitala verktyg.

Material, redskap och tekniker

 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
 • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Estetisk verksamhet i samhället

 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsepoker.
 • Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleven aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

 

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet estetisk verksamhet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Centralt innehåll i årskurs 7–9

Estetisk framställning

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • Färg, form och struktur. Deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • Fotografering och filmande.
 • Sång- och danslekar.
 • Spel på musik- och rytminstrument.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande samt bildframställning.
 • Rollspel, till exempel utifrån händelser och känslor.
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Material, redskap och tekniker

 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål. Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialen kan kombineras med digital teknik.
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
 • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Estetisk verksamhet i samhället

 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsepoker.
 • Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleven aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
 • Konst, arkitektur och design i samhället.
 • Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de kan signalera och hur de kan påverka individen.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet estetisk verksamhet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.                                             (Lgr 11)

 

Mål: Vad ska jag lära mej?     (Utefter var och ens förutsättningar)

kunna delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.  (Procedurförmåga)

kunna delta/framställa dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden. (Procedurförmåga, kommunikativförmåga)

kunna delta/framställa i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet. (Analysförmåga)

kunna delta/framställa i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera. (Procedurförmåga, Kommunikativ förmåga)

kunna identifierar/använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

(Kommunikativförmåga, Begreppsligförmåga, Metakognitivförmåga)

OVANSTÅENDE FINNS FÖR ELEVEN I LÄTTLÄST VARIANT SKRIVEN MED TEXT OCH BILD. Se bilaga. Vad ska jag lära mej?

 

 

 Hur: Undervisning

På grund av Covid-19 sjunger vi i våra klasser.

Sång, rörelse, rytmik, dans, spel på rytminstrument, lekar är återkommande under terminen.

Vi avslutar veckan med att alla basgrupper sjunger tillsammans utomhus, med avstånd.                    

Vi sjunger tillsammans samt lär oss tecken som stöd till olika sånger.

     Delta/aktivt medverka:          

    V 3-4 Repetera höstterminens sånger, rörelsesånger.

          (Kända traditionella barnsånger/sånger, rörelsesånger med tecken)

    V 5-9 Sånger kopplade till årstiden tema Vintern.

     Introducera nya sånger.

    V. 10 Sportlov

    V. 11 uppmärksamma världsdagen för down syndrom. -21/3

       Rocka sockor alla dar och rocka rocka socka

    V. 12-13 påsksånger

    V. 14 Påsklov

    V. 15-19 Sånger kopplade till årstiden, Våren

       Börja träna på skolavslutningssångerna.

       Några sånger från andra länder/kulturer.

     V 20-23 Träna på skolavslutningssångerna

Till alla sångerna också jobba med ”Tecken som stöd”.

V. 2-23 Scen:se I undervisningen använda oss av berättartekniker och drama

        för att få alla elever aktiva.

    Bild.

    V 6 Alla hjärtansdag pyssel, gör ett stort gemensamt hjärta limma fast

         många små hjärtan.

    V 3-9 vintertema skapa med olika tekniker

    V 10 sportlov 

    V 11 Rocka sockorna- färglägga sockor och göra vimplar

    V 12-22 Vårtema skapa med olika tekniker

    V 14 Påsklov

    V 23 sommartema skapa med olika tekniker

 

Hur eleverna visar sina förmågor:

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

Bedömning: Personalen stämmer varje dag av mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning.

Stämmer varje dag av med eleven hur dagen varit samt hur eleven tycker olika aktiviteter gått med AKK i olika former Personalen stämmer varje dag av med varandra samt vid arbetslagsträffar 1g/v.

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedur

       förmåga, metakognitiv förmåga.

 

 

 

Matriser

ES
Mölndals stad - Estetisk verksamhet (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9. (Efter elevens förutsättningar)
 • ES   skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES   välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES   undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • ES   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: