👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön - en skrivuppgift i fem kapitel

Skapad 2021-01-07 14:11 i Forssaklackskolan Borlänge
ÖN - en berättelse i fem delar som handlar om hur en person överlever en flygkrasch på en ö och vad som händer därefter.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. I varje del tränar du på något specifikt, till exempel inledning, dramaturgi, person- och miljöbeskrivningar.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska träna dig i att utveckla ditt skrivande med miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och att öka din förmåga att skriva spännande. Du ska också kunna ge och ta emot respons och därefter bearbeta din text.

Mål

Du ska:
- Kunna skriva en berättande text
- Kunna skapa spänning i din berättelse
- Kunna skriva person- och miljöbeskrivningar
- Kunna avsluta en berättelse

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Titta på filmklipp
 • Få tips och göra övningar
 • Skriva en berättelse steg-för-steg
 • Ge och ta emot respons

 

Arbetsgång

• Delta i förberedande övningarna.
• Planera din berättelse. Gör en tankekarta. 
• Skriv ett kapitel i sänder. Läs igenom det du skrivit och se om du kan förbättra något. Det kan gälla både språket och innehållet.
• Läs varandras kapitel (parvis) och visa på något som är bra och något som kan förbättras.
• Fortsätt skriv!
• Lämna in!

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att skriva olika typer av texter.
 • din förmåga att ge och ta emot respons. 

 

 

 

Uppgifter

 • Ön - Kapitel 2 - Den tropiska ön - Miljöbeskrivning

 • Ön - Kapitel 1 - Flygkraschen - Spännande inledning

 • Ön - Kapitel 3 - Du är inte ensam - Persongestaltning

 • Ön - Kapitel 4 - Den oväntade utvecklingen - Dramaturgi

 • Ön - Din färdiga berättelse

 • Ön - Kapitel 5 - Avtoning - Konsten att avsluta

 • Kamratrespons sva

 • Ön - sista versionen

 • Kamratrespons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Berättande text - Ön

På gång
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Ny aspekt
Dramaturgi
Handlingen är enkel.
Handlingen är utvecklad.
Handlingen är väl utvecklad.
Gestaltning
Du använder enkla gestaltande beskrivningar av personer och miljö.
Du använder utvecklade gestaltande beskrivningar av personer och miljö.
Du använder väl utvecklade gestaltande beskrivningar av personer och miljö.
Berättande text
Du försöker fånga en spännande texts typiska drag och använder enkla berättargrepp.
Du fångar relativt väl en spännande texts typiska drag och använder utvecklade berättargrepp.
Du fångar väl en spännande texts typiska drag och använder välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande. Styckeindelningen fungerar i huvudsak.
Din text är sammanhängande och har en fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad. Styckeindelningen fungerar.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad. Styckeindelningen fungerar väl.
Språk & stil
Du använder ett enkelt språk och varierar till viss del inledningarna på meningarna.
Du använder ett utvecklat språk och varierar inledningarna på meningarna.
Du använder ett väl utvecklat språk och varierar inledningarna på meningarna.
Skrivregler
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerande. Tempus fungerar. Du följer skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus fungerar väl. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Instruktioner för uppgiften
Du följer till viss del instruktionerna för uppgiften.
Du följer instruktionerna för uppgiften.
Du följer instruktionerna för uppgiften väl.
Respons
Du kan ge och ta emot respons på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge och ta emot respons på ett fungerande sätt.
Du kan ge och ta emot respons på ett väl fungerande sätt.