Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrketräning 2021

Skapad 2021-01-07 14:26 i Öllsjöskolan Kristianstad
I det här arbetsområdet kommer ni att planera, genomföra och utvärdera styrketräning.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet kommer ni att planera, genomföra och utvärdera egna styrketräningspass.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleven ska kunna sätta upp mål med sin träning och kunna välja aktiviteter efter sin egen förmåga och förutsättningar. Eleven ska sedan kunna följa sitt träningsprogram och utvärdera träningen utifrån sina upplevelser. Eleven ska ha kunskaper om vilka risker som kan vara förknippade med just styrketräning och hur man kan förebygga skador. Eleven ska dessutom ha kunskaper om doping och faktorer som påverkar vår syn på kroppsideal inom idrott och samhälle.

Arbetssätt

Området startas med genomgång om träningslära, träningsplanering och kost samt genomförande av ett styrketest. Därefter kommer vi att köra gemensamma träningspass för att visa exempel på hur man kan lägga upp en stationsträning i styrka. Eleverna ska därefter lägga upp ett individuellt styrketräningsprogram för fyra veckor. Programmet ska vara anpassat så att det går att genomföras på lektionerna i idrott och hälsa men kan också inkludera eventuellt befintliga träningstillfällen på fritiden. Träningsplaneringen görs i den mall eleverna har tillgång till i Classroom. Efter avslutad träningsperiod genomförs ett nytt styrketest. Därefter ska eleven utvärdera sitt träningsprogram utifrån sina upplevelser av träningen med träningsdagboken och testresultaten som stöd. Utvärderingen ska göras efter en mall som finns i Classroom. Under arbetsområdet kommer vi också att prata om doping och vilka risker som kan förknippas med detta samt hur olika kroppsideal påverkar vårt val av träning. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov som innefattar alla delarna av arbetsområdet styrketräning.

Bedömning och dokumentation

Bedömningen utgörs av elevernas förmåga att planera egen styrketräning, deras förmåga att utvärdera sina aktiviteter, deras kunskaper om risker förknippade med styrketräning samt deras kunskaper om doping. Dokumentationen består av elevernas träningsprogram, utvärdering samt skriftligt prov.

Uppgifter

 • Planera styrketräningsprogram

 • Utvärdera styrketräningsperioden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Styrketräning 2021

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i styrketräning
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Är delaktig och kan till viss del utföra styrkemoment med den egna kroppen som vikt.
Kan relativt väl utföra styrkemoment med den egna kroppen som vikt samt med några andra vikter och redskap.
Kan utföra styrkemoment väl både med den egna kroppen som vikt som med andra vikter och redskap.
Sätta upp mål och planera träning
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har på ett i huvudsak fungerande sätt satt upp mål för egen träning och lämnat in en tränings- eller lektionsplanering.
Har på ett relativt väl fungerande sätt satt upp mål för egen träning och lämnat in en tydlig tränings- eller lektionsplanering.
Har på ett väl fungerande sätt satt upp mål för egen träning och lämnat in en tydlig och detaljerad tränings- eller lektionsplanering.
Utvärdera
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Utvärderar sin träning med enkla och till viss del underbyggda resonemang kring exempelvis samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa.
Har fört en tydlig träningsdagbok och kan utifrån den utvärdera sin träning med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Har fört en tydlig och detaljerad träningsdagbok och kan utifrån den utvärdera sin träning med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förebygga skador
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att kunna förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet vid till exempel styrketräning.
Kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att kunna förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet. I resonemangen vävs till exempel arbetsbelastningar och allsidig träning in.
Kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att kunna förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet. I resonemangen vävs flera olika faktorer in som till exempel arbetsbelastningar, allsidig träning och doping.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: