👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och kommunikation genom tiderna

Skapad 2021-01-07 14:34 i Hindås skola Härryda
Grundskola 5 Bild
Bild används, både historiskt och i nutid, för att kommunicera. Ni kommer att få veta mer om olika kända konstnärer och själv få inspireras av kända konststilar/motiv i ert bildskapande. Ni kommer också arbeta med att analysera olika bilder och att själva få fram ett budskap med olika typer av bilder.

Innehåll

Syfte: 

Bilder används i samhället, t.ex. som symboler och för att kommunicera, såväl digitalt som i texter och andra medier. Bilder som kommunikationsmedel användes långt före våra bokstäver. En del av bildämnet är att titta på hur konst sett ut genom historien, och fundera kring vad det visar om tidsperioden. En annan del är att granska hur bilder används i dagens samhälle, t.ex. i reklam, böcker eller olika skyltar. 

 

Vad ska vi göra:

Genomgångar som sker digitalt (film, bilder steg för steg) eller med dokumentkameran.

Bilduppgifter kopplade till området- t.ex. kommer vi skapa bilder inspirerade av kända konstverk, bilder som ska passa en text, egna varningsskyltar och digital bild/bildredigering. Vi kommer också att använda oss akvarellfärg och lära oss olika tekniker med denna typ av färg. 

Analys av olika reklambilder/filmer. (Budskap, vad vill bilden förmedla osv.). 

 

Detta kommer jag att bedöma: 

Dina bilduppgifter. Att du har följt instruktionerna och skapar en bild som är kopplad till det område vi arbetar med. 

Din bildanalys av reklambilder. 

Din presentation av valfri bild- skriftlig eller muntlig. 

Samtal i klassrummet, både i helklass och enskilt med mig. T.ex. om du kommer med idéer om hur du kan förbättra din bild eller resonemang kring bilder jag visar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild och kommunikation genom tiderna

Nivå 1
Behöver träna mer
Nivå 2
Visar förmåga
Nivå 3
Visar god förmåga
Du visar förmåga att fotografera/filma utifrån en instruktion.
Du visar förmåga att redigera digitala bilder.
Du visar förmåga att framställa bilder.
Du visar förmåga att prata om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Du kan återanvända och bearbeta historiska bilder.
Du visar förmåga att presentera dina bilder.
Du visar förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteteten i bildarbetet.
Du visar förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material.