Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En hållbar frukost

Skapad 2021-01-07 14:39 i Solskiftesskolan Österåker
En hållbar frukost ur de tre perspektiven Hälsa, Miljö och Ekonomi.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Vi kommer att varva teoretiskt och praktiskt arbete när vi lagar frukost. Fokus kommer att ligga på de tre aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Hur sätter vi ihop en frukost som blir så bra som möjligt med hänsyn till dessa tre delar? Vi kommer att fortsätta träna på att motivera, resonera och diskutera de val vi gör när vi sätter ihop en frukost.

Innehåll

Hemkunskap, årskurs 6, vårterminen, 2021

 

Varför ska du lära dig om Hållbar mat?

Miljö - För att vi ska lära oss att ta hand om naturens resurser på ett hållbart sätt.

 

Hälsa - Vår kropp mår bättre och fungerar bättre på både kort och lång sikt om vi äter mat som kroppen mår bra av.

 

Ekonomi - Det kan skilja väldigt mycket i pris på olika livsmedel som liknar varandra, samma livsmedel kan även kosta olika mycket beroende på vilken säsong på året det är. Att bli medveten om vad som är billigt, rimligt och dyrt gör att vi kan hushålla med våra pengar så att de räcker till fler saker.

 

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

- Vad en varierad och hälsosam frukost kan innehålla.

- Varför kroppen mår bra av olika saker.

- Vad jämförpris innebär och hur man använder sig av det för att ta reda på vad någonting egentligen kostar.

- Vad olika märken och symboler står för och hur de hjälper oss att göra bra val ur miljösynpunkt när vi ska handla något.

- Olika förslag på frukostar som går snabbt att göra iordning.

- Fortsätta att arbeta efter ett recept.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Vi kommer att ha några lite längre teoretiska genomgångar, där vi pratar om vad vi kan välja för livsmedel som är ett bra val med tanke på hälsa, miljö och ekonomi.

Vi kommer att lära oss varför dessa val är bra.

Vi kommer att öva på att jämföra livsmedel med varandra och resonera om vilka fördelar och nackdelar som finns med olika livsmedel.

 

Alla recept som vi lagar ligger även i Classroom.

Skulle du missa någon lektion återfinns information/uppgifter/instuderingsmaterial på google classroom. Du kan även mail mig för att kolla hur du kan ta igen det du missat. malin.bergquist@osteraker.se

 

 

Hur ska du examineras? 

I slutet av temaperioden (efter ca 2 månader) kommer vi att ha ett prov på arbetsområdet Hållbar frukost.

Dina lektionsuppgifter bedöms via aktivt deltagande

- under de teoretiska genomgångarna

- i de praktiska uppgifterna

- planering av upplägg tillsammans med din arbetskompis,

- initiativtagande och handlingskraft under matlagningen

- rengöring av både material och arbetsbänkar utifrån ett hygieniskt perspektiv

- ansvarstagande av arbetsuppgiftens genomförande

 

Tillfälle 1: Göra egen müsli samt arbeta med symboler och miljömärkningar på olika varor. Läxa: repetera dessa till nästa gång.

Tillfälle 2: Repetition av olika märken. Jämföra olika flingor när det gäller hälsa, miljö och ekonomi. Göra smoothie. Läxa: läs igenom pappret "Bra frukost" inför nästa tillfälle.

Tillfälle 3: Vad är en hälsosam frukost? Sammanfatta det vi arbetat med hittills om hälsa, miljö och ekonomi. Hur kan vi göra utvecklade resonemang inom detta område? Göra en frukost med ägg. 

Tillfälle 4: Prov på arbetsområdet "En hållbar frukost."

 

Uppgifter

  • Hållbar frukost

  • Prov Hållbar frukost

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: