Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-01-07 14:35 i Atlasskolan F-6 Linköping
Beskrivning av arbetet med Europa.
Grundskola 6 Geografi
Följ med på en resa ut i Europa! Under de närmaste veckorna använder vi kartor, texter, filmer och andra källor för att lära oss mer om länderna i vår världsdel Europa. Vilka länder känner du redan till? Vilket land drömmer du om att resa till och varför?

Innehåll

Mål för arbetsområdet:


Det här kommer du att lära dig:

- Att använda olika typer av kartor och källor för att dra slutsatser kring t. ex. markanvändning, klimat och naturresurser i Europa.

- Att kunna visa på en karta var Europa och övriga världsdelar ligger.

- Namngeografi i Europa,  t. ex. länder, huvudstäder, tätorter, hav, sjöar, floder, berg, öar.

- Var människor bor i Europa samt orsaker och konsekvenser av detta.

- Att beskriva och jämföra natur- och kulturlandskap och hur det har förändrats i Europa.

- Att ge förslag på åtgärder för att Europas utveckling ska bli mer hållbar.

- Centrala ord och begrepp.

 

Arbetssätt:

Så här kommer vi att jobba:

- Gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner.

- Instuderingsfrågor/arbetsblad till läroboken i geografi. 

- Träna namngeografi med tex Atlas och Seterra online.

- Studera kartor och andra källor och dra slutsatser kring dessa.

- Se filmer.

 

Bedömning:

Dina förmågor kommer att bedömas genom:  

-  Att observera hur du deltar under lektionerna.

-  Skriftliga/muntliga prov.

-  Test på namngeografi.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: