👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Rymden

Skapad 2021-01-07 14:44 i Sandarne skola Söderhamn
Tema rymden
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med tema rymden. Ett spännande område som väcker många frågor. Finns det svar på alla frågor?

Innehåll

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska träna din förmåga att
beskriva solens och månens förhållande till varandra
veta månens olika faser
känna till planeterna i vårt solystem

Mål

Vi ska lära oss:

 • hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra
 • månens faser
 • namnge några stjärnbilder
 • tyngdkraft/gravitation

Arbetssätt

Vi ska:

 • se på film
 • läsa fakta
 • skriva faktatext
 • titta på månen och stjärnhimlen

Bedömning

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta i diskussioner
 • göra arbetsbladen
 • ett avslutande test: skriftligt eller muntligt

se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

NO SO
Rymden

Nivå 1
nivå 2
Nivå 3
Känna till hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • NO  1-3
Du kan berätta något om solen, jordens eller månens rörelser.
Du kan berätta om solen, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra.
Du kan sätta dessa rörelser i samband med år, dygn, månad och årstider.
Kunna månens olika faser.
 • NO  1-3
Du kan visa att månen ser olika ut.
Du kan visa alla månens faser.
Du kan visa alla månens faser och namnge dem.
Kunna namnge någon stjärnbild.
 • NO  1-3
Du vet att stjärnor kan sammanfogas till stjärnbilder.
Du kan namnge någon stjärnbild.
Du kan namnge flera stjärnbilder.
Kunna berätta något om tyndkraft/dragningskraft.
 • NO   3
Du har varit med på diskussion/genomgång men behöver lära dig mer om tyngdkraft/dragningskraft.
Du kan berätta något om tyngdkraft/dragningskraft.
Du kan utförligt förklara begreppen tyngdkraft/dragningskraft.