Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2021-01-07 14:44 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Hur ser det ut i naturen under året? Hur klarar sig djuren på vintern? Vart tar fåglarna vägen när det blir kallt? Hur vet natur och djur att det är dags att vakna? Det och mycket mycket mer kommer du att arbeta med under vårt år i naturen.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du kommer att arbeta med årstider, hur de märks av i naturen och hur de påverkar växter och djur.

Du kommer att arbeta med träd, svampar, blommor och insekter, dess olika delar och kännetecken samt dess roll i naturen.

Du kommer att få träna dig i att göra och dokumentera enkla fältstudier.

Du kommer att arbeta med enkla kretslopp och näringskedjor.

Du kommer att få lära dig hur en ska uppföra sig i naturen, vad är okej och vad är inte det?

Du kommer att få utveckla din förmåga att tänka, kommunicera och lära.

Du kommer att få utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du kommer att få lära dig mer faktatexters uppbyggnad och träna på att skriva egna faktatexter.

 

Hur ska jag arbeta?

Du ska få följa naturen hela året genom att göra enkla fältstudier och undersökningar i naturen och i klassrummet.

Du kommer att titta på filmer och lyssna till berättelser och faktatexter.

Du kommer att skriva, rita och berätta om olika växter och djur.

Du kommer att klippa och klistra ihop enkla näringskedjor.

Du kommer att få lära dig reglerna i allemansrätten. 

 

Vad ska jag kunna?

Du ska kunna berätta om de olika årstiderna, vad de heter samt vad som kännetecknar dem.

Du ska kunna berätta om trädets, svampens och blommans olika delar samt kunna beskriva några av dem med namn och kännetecken.

Du ska känna till namnet på några däggdjur, ryggradslösa djur, fåglar, fiskar och småkryp som finns i våra skogar och  kunna berätta hur de anpassar sig efter årstiderna.  

Du ska kunna rita och/eller berätta om enkla kretslopp och näringscykler i naturen.

Du ska kunna delta i och utföra enklare fältstudier, undersökningar och observationer i naturen och i klassrummet.

Du ska känna till och kunna berätta om vad allemansrätten är.

 

Hur visar jag detta?

Du visar din kunskap genom att delta aktivt på lektioner och genomgångar i klassrummet och ute i naturen.

Du visar din kunskap genom att delta aktivt i samtal och diskussioner både i klassrummet och ute i naturen.

Du visar din kunskap genom det material du arbetar med och framställer under lektionerna både i klassrummet och ute i naturen.

 

Bedömning

Se matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Året runt i naturen

Osäker
På god väg
Säker
Känner till årstidernas namn och något som kännetecknar varje årstid.
Känner till hur växter, träd och djur påverkas/förändras av olika årstider.
Känner till hur man sorterar och grupperar olika växter och djur.
Känner till trädets olika delar samt namn och kännetecken på några träd i din närmiljön.
Känner till svampens olika delar och namnen på några vanligt förekommande.
Känner till blommans olika delar och namnen på några vanligt förekommande.
Känner till och kan beskriva en växts livscykel.
Känner till namnet på några vanliga småkryp.
Känner till några vanligt förekommande fåglars namn samt kan berätta något om flyttfåglar.
Känner till några däggdjurs namn samt någon av dess livscykler.
Känner till och kan beskriva en enkel näringskedja i minst tre steg.
Ny aspekt
Känner till Allemansrätten och kan berätta något om allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: