Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy åk. 6, Unit 3-5

Skapad 2021-01-07 14:47 i Växsjö Byskola - Grundskola Växsjö Byskola
Pedagogisk planering för år 4, kopplad till läromedlet Happy. Självbedömningsmatris kopplad till kunskapskraven för år 6.
Grundskola 6 Engelska
Unit 3-5 i Happy year 6 (VT 21)

Innehåll

HAPPY YEAR 6, UNIT 3-5

Syfte:

Syftet är att du ska utveckla kunskaper i engelska språket samt
få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 
Du ska få förmågan att förstå talad och skriven engelska och du ska kunna samtala med andra i tal och skrift.

Centrala innehåll som behandlas:

 • Ämnesområden som är bekanta för dig.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal och dialoger.

Undervisning:

 • Du kommer att få arbeta med Unit 3-5 i Textbook samt göra de digitala övningar som hör till.  
 • Du kommer att få lyssna, läsa själv octydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Träna på ord och fraser som hör till varje text.
 • Arbeta med olika övningar kopplade till boken.
 • Göra enkla presentationer.
 • Lyssna och träna på dialoger och texter.
 • Läsa och träna på uttal och intonation.
 • Skriva enkla ord och fraser.
 • Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma om du kan:

- Läsa förstå och översätta texterna i Happy year 6

- Läsa engelsk text med godtagbart uttal och flyt.

- Framföra en enkel dialog med tydligt språk.

- Förstår genom att återberätta samt kan genomföra de arbetsuppgifter som hör till vare unit.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Happy åk. 6 Unit 3-5

På väg mot grundläggande förmåga
E
C
A
Läsa/ Lyssna
Förstår vad texterna handlar om.
 • En
 • En  4-6
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
Förstår talad engelska anpassad för åk 6.
 • En
 • En  4-6
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Läsa/ Lyssna
Kan följa instruktioner.
 • En
 • En  4-6
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsa
Kan läsa en text högt.
 • En
 • En  4-6
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
 • En
 • En  4-6
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: