Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2021-01-07 15:05 i Tanumskolan F-6 Tanum
Kroppen och dess funktioner. Våra sinnen. Vad vi behöver för att må bra.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Under de kommande veckorna ska vi arbeta med temat "kroppen". Vi kommer att lära oss om olika kroppsdelar samt om våra sinnen. Vi kommer också att diskutera vad kroppen behöver för att fungera.

Innehåll

 

Du ska få lära dig:
Vad några kroppsdelar heter och vilken funktion de har.
Vilka sinnen vi har och vad vi använder dem till.
Vad kroppen behöver för att fungera och må bra.

Undervisning och arbetsformer (Hur vill du lära dig om kroppen)

 Du kommer att få:

 • titta på film och diskutera innehållet
 • läsa och diskutera faktatexter
 • göra en enkel modell av en kropp och placera ut kroppsdelar och några organ
 • Prata om vikten av sömn, motion och kost

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma vad du vet om:

 • några av våra kroppsdelar och organ och vad vi har dem till.
 • vad kroppen behöver för att må bra och fungera.

 

Du visar vad du kan:

 • genom att delta aktiv på lektionerna.
 • att kunna föra diskussioner och bidra till samtal i storgrupp.
 • genom att kunna förklara vad några av våra kroppsdelar heter och var de sitter, samt var några av våra större organ heter och vad de är viktiga för.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: