Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tankar kring en brasa

Skapad 2021-01-07 14:58 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad handlar fysik och kemi om? Vad är allting gjort av? Ingenting försvinner...

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla dina förmågor att:

 •        Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 •        Genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

 

 •        Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

 •       Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 •       Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 •        Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 •        Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 •        Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg

Arbetssätt

 • Vi samtalar och tränar då på att använda ord och begrepp. Du får träna din förmåga att beskriva, förklara, granska, motivera och undersöka.
 • Du får lära dig genom att titta på filmer som beskriver olika materia och material och hur de är uppbyggda.
 • Du får arbeta med arbetsblad och lärobok.
 • Du får genomföra ett enkelt experiment och dokumentera detta.
 • Du får ett test i slutet av arbetsområdet för at visa vad du kan.

Kunskapskrav

 •       Du kan utföra ett enkelt experiment och berätta om det.
 •       Du kan med hjälp av bilder dokumentera resultaten från ditt experiment.
 •        Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 •        Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 •       I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
 •       Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Uppgifter

 • Onsdag 7 januari

Matriser

Ke
Tankar kring en brasa

Tankar kring en brasa

 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Når ej
Når kunskapskrav
Når längre
Vad allt är gjort av
 • Ke  4-6
Jag kan inte berätta vad saker runtomkring oss är uppbyggda av.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta eller rita vad "allt" är uppbyggt av. Jag använder orden: byggstenar, atom, molekyl, grundämne.
Jag kan berätta eller rita vad "allt" är uppbyggt av. Jag använder orden: byggstenar, atom, molekyl, grundämne. Jag kan också använda orden: kemisk förening, elektron, kärna och tomrum.
Hur vet vi det vi vet idag?
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Jag kan inte berätta något om hur människan genom tiderna har lärt sig om vad allt är uppbyggt av.
Jag kan berätta något om hur människan genom tiderna har lärt sig om vad allt är uppbyggt av. T ex grekerna, alkemisterna, mikroskopet, Marie Curie...
Jag kan berätta om hur människan genom tiderna har lärt sig om vad allt är uppbyggt av. T ex grekerna, alkemisterna, mikroskopet, Marie Curie... Fram till nu.
Olika material, förr och nu
 • Ke  4-6
Jag kan inte räkna upp olika material som användes på stenåldern. Jag kan inte räkna upp olika material som används idag (som inte fanns på stenåldern).
Jag kan räkna upp olika material som användes på stenåldern. Jag kan räkna upp olika material som används idag (som inte fanns på stenåldern).
Jag kan räkna upp olika material som användes på stenåldern. Jag kan räkna upp olika material som används idag (som inte fanns på stenåldern). Jag kan jämföra dessa material och berätta om skillnader och varför vi har material som inte fanns på stenåldern.
Ingenting försvinner
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Jag kan inte berätta om vad som händer med olika material när sopbilen tippar in soporna i elden på sopstationen. Jag kan också berätta något om varför det är bra att sortera sopor och inte bränna dem.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad som händer med olika material när sopbilen tippar in soporna i elden på sopstationen. Jag kan också berätta något om varför det är bra att sortera sopor och inte bränna dem.
Jag kan förklara vad som händer med olika material när sopbilen tippar in soporna i elden på sopstationen. Jag kan berätta om vad som händer med atomerna. Jag kan också berätta varför man ska sopsortera och vad återanvändning betyder.
Undersöka på ett vetenskapligt sätt
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Jag kan inte ställa en fråga och göra en hypotes (klok gissning) Jag kan inte berätta om hur jag gjorde experimentet eller skriva ner resultatet.
Jag kan ställa en fråga och göra en hypotes (klok gissning) Jag kan berätta om hur jag gjorde experimentet och skriva ner resultatet.
Jag kan ställa en fråga och göra en hypotes (klok gissning) Jag kan berätta om hur jag gjorde experimentet och skriva ner resultatet. Jag kan också komma fram till en slutsats och en förklaring. Jag kan jämföra och prata om resultaten med andra som gjort liknande experiment.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: